NÁVESTNÉ PANELY.

ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА 40 NÁVĚSTNÍ PANELY 17 SIGNALTAVLER 2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΟΙ 3 INDICATOR PANELS 26 TABLERO ANUNCIADOR 1 ILMAISINTAULU 9 TABLEAU ANNONCIATEUR 4 JELZŐTÁBLÁK 8 QUADRI INDICATORI 3 INDIKATORU PANEĻI 2 SIGNAALBORDEN 71 PANELE WSKAŹNIKOWE 25 QUADRO INDICADOR 5 PANOU INDICATOR 3 PRIKAZOVALNE PLOŠČE 5 SIGNALTABLÅ 2

Monochromatický, alfanumerický LCD displej…

návestné panely; obrazovky; displej z kvapalných kryštálov; s…

Monochromatický, alfanumerický LCD displej s pasívnou maticou, zobrazovacia matica pozostáva z vrstvy tekutých kryštálov medzi dvoma sklenenými panelmi a obsahuje 240 stĺpcov a 64 riadkov (240 x 64 pixelov), na ktorých je možné zobraziť akékoľvek znaky, číslice alebo písmena.

Neobsahuje video vstup ani výstup a neumožňuje zobraziť video. Používa sa na zabudovanie do registračnej pokladne.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: NÁVESTNÉ PANELY OBRAZOVKY DISPLEJ Z KVAPALNÝCH KRYŠTÁLOV S PASÍVNOU MATRICOU MONOCHROMATICKÝ

Modul LCD displeja, ktorý pozostáva z dosky…

Modul LCD displeja, ktorý pozostáva z dosky plošných spojov o rozmeroch 80 x 36 mm, na ktorej sú riadiace obvody, prípojné body a samotný zobrazovač z kvapalných kryštálov.

Ten sa skladá zo sklíčok medzi ktorými je miniatúrna vrstva látky, ktorá pôsobením elektrického napätia mení svoju polarizáciu pre prechod svetla a tak umožňuje zobraziť určité znaky - písmená a číslice.

Ide o alfanumerický displej s podsvietením a doskou s elektronickým rozhraním.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: LCD S LCD DISPLEJOM NÁVESTNÉ PANELY DISPLEJ Z KVAPALNÝCH KRYŠTÁLOV LCD MODULY

7 segmentový LED modul s výškou znaku 100…

led diódy; s led displejom; návestné panely; časti strojov

7 segmentový LED modul s výškou znaku 100 mm. Rozmery modulu sú 122 x 90 x 15 mm. Každý LED segment má vyvedené obe elektródy, anódu a katódu a teda funguje samostatne, pričom vyžaduje ďalšiu elektroniku na riadenie.

Modul ako celok je len puzdrom pre pravidelné usporiadanie všetkých siedmich LED segmentov, čo uľahčuje návrh a osadenie dosiek plošných spojov pre použitie v číselných displejoch, kde každý LED segment je ovládaný samostatne za účelom vytvorenia požadovaného číselného znaku.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: LED DIÓDY S LED DISPLEJOM NÁVESTNÉ PANELY ČASTI STROJOV

Maticový modul 8 x 8 LED diód. Rozmery modulu…

led diódy; s led displejom; návestné panely; časti strojov

Maticový modul 8 x 8 LED diód. Rozmery modulu sú 37,9 x 37,9 x 10,4 mm. Každá LED dióda má spoločnú anódu a samostatnú katódu a teda funguje samostatne, pričom vyžaduje ďalšiu elektroniku na riadenie.

Modul ako celok je len puzdrom pre pravidelné mriežkové usporiadanie všetkých 64 LED diód, čo uľahčuje návrh a osadenie dosiek plošných spojov pre použitie v textových displejoch, kde každá LED dióda je ovládaná samostatne za účelom vytvorenia požadovaného textového znaku.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: LED DIÓDY S LED DISPLEJOM NÁVESTNÉ PANELY ČASTI STROJOV