POVRCHOVO OPRACOVANÝ.

OPRACOVÁNO NA POVRCHU 9 OVERFLADEBEHANDLET 1 OBERFLÄCHENBEARBEITET 84 SURFACE WORKED 4 TRABAJADO EN LA SUPERFICIE 2 PINTATYÖSTETTY 2 TRAVAILLÉ EN SURFACE 16 FELÜLETMEGMUNKÁLT 10 LAVORATO IN SUPERFICIE 13 APDOROTU PAVIRŠIUMI 2 OPPERVLAKTE BEWERKT 25 OBROBIONY POWIERZCHNIOWO 3 PRELUCRAT LA SUPRAFAŢĂ 18 POVRŠINSKO OBDELAN 22 YTBEHANDLAD 92

Tovar sú bloky lepeného dreva, ktoré majú…

z dreva; výrobky z dreva; ihličnaté drevo; borovica; drevo; ako…

Tovar sú bloky lepeného dreva, ktoré majú dĺžku 1550 mm, šírku 1020 mm, hrúbku 9 mm. Tovar je z oboch strán brúsený, bez dyhy na povrchu a obsahuje určité drobné vady (hrče a pod.).

Tovar je určený na výrobu stavebných produktov. Tovar je vyrobený z latiek s rozmermi 50 x 9 mm pričom dĺžky sú rôzne.

Tieto latky sa na sucho uložia za sebou na dĺžku 1540 mm, následne sa na bočnú stranu nanesie lepidlo a plochami s naneseným lepdlom sa naskladajú vedľa seba do šírky 1020 mm.

Takto uložené kusy sa zlisujú na to určenom stroji. Na výrobu sa používa borovicové rezivo (Pinus elliottii).

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z DREVA VÝROBKY Z DREVA IHLIČNATÉ DREVO BOROVICA DREVO AKO PANELY POVRCHOVO OPRACOVANÝ

Tovar je lepený drevený panel, ktorý ma šírku…

z dreva; na nábytok; používaný; výrobky z dreva; ihličnaté drevo;…

Tovar je lepený drevený panel, ktorý ma šírku od 65 - 450 mm, dĺžkou 450 – 2025 mm, hrúbkou 7,3; 14,3; 18,3; 22,3 mm.

Tovar je dodávaný kalibrovaný (brúsený) na hrúbku s požadovanou toleranciou. Tovar sa používa na výrobu dreveného nábytku.

Tovar je vyrobený z masívneho dreva druhu Borovica lesná (Pinus sylvestris), ktoré je pozdĺžne rozrezané na lamely, ktorých šírka je 46 mm.

Lamely môžu byť vyrobené z jedného kusa dreva alebo nadpájané z kratších častí (min. 150 mm na dĺžku) mini cinkovým ozubom.

Lamely sa narežú na požadovanú dĺžku a lepia sa k sebe hranami na potrebnú šírku panela.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z DREVA NA NÁBYTOK POUŽÍVANÝ VÝROBKY Z DREVA IHLIČNATÉ DREVO BOROVICA DREVO AKO PANELY POVRCHOVO OPRACOVANÝ

Rúra s povrchovou úpravou zinkovaním. Ide…

profily; ocele; rúry a potrubia; povrchovo opracovaný

Rúra s povrchovou úpravou zinkovaním. Ide o dutý, zváraný kruhový profil s vonkajším priemerom nepresahujúcim 168 mm s hrúbkou steny 2 mm, jednotnej dĺžky. Následne sa delí na potrebnú dĺžku a používa sa ako nosič dopravnej značky.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PROFILY OCELE RÚRY A POTRUBIA POVRCHOVO OPRACOVANÝ

Výlisok - podklad dopravnej značky. Pozinkovaný…

kovové plechy; povrchovo opracovaný

Výlisok - podklad dopravnej značky. Pozinkovaný plech so zahnutým zlisovaným okrajom.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: KOVOVÉ PLECHY POVRCHOVO OPRACOVANÝ