TLAČENÝ.

НАПЕЧАТАН 9 TIŠTĚNÉ 129 MED TRYK 26 BEDRUCKT 4424 PRINTED 975 IMPRESO 24 TRÜKITUD 5 PAINETTU 15 IMPRIMÉ 1442 TISKAN 13 NYOMOTT 3 STAMPATO 44 DRUKĀTS 2 BEDRUKT 279 DRUKOWANY 52 ESTAMPADO 3 IMPRIMAT 4 TISKAN 40 TRYCKT 64

Tovarom je spevník - kniha, ktorá je zviazaná…

Tovarom je spevník - kniha, ktorá je zviazaná v tvrdej väzba formátu približne A5. Tovar obsahuje texty ľudových piesní a notové zápisy ľudových piesní, ktoré sú doplnené ilustráciami. Spevník má 728 strán.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR KNIHY S TEXTOM ILUSTROVANÝ NA UČENIE

Tovar predstavuje zbierku tlačených reprodukcií…

tlačený; obrazy - umel. diela; obrazy; tlačený papierenský tovar;…tlačený; obrazy - umel. diela; obrazy; tlačený papierenský tovar;…

Tovar predstavuje zbierku tlačených reprodukcií výtvarných diel autora a jeho sôch v knižnej podobe, ktorá je 100 stranová a je zviazaná v tvrdej väzbe V8.

Tovar obsahuje autorov životopis, tlačené reprodukcie výtvarných diel obsahujú názov diela a spôsob vyhotovenia a sú ďalej doplnené autorovými myšlienkami nielen o výtvarnom umení, autorovými názormi a úryvkami z príhovorov z autorových výstav výtvarných diel.

Tovar má očíslované strany a tlačené reprodukcie autorovho diela obsahujú názov diela a spôsob vyhotovenia.

Tovar je tlačenou zbierkou reprodukcií výtvarných diel v knižnej podobe, ktorá je určené pre priaznivcov umenia so zameraním na maliarstvo.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ OBRAZY - UMEL. DIELA OBRAZY TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR FAREBNÝ KNIHY S TEXTOM

Farebne tlačený časopis neurčený na predaj…

tlačený; z papiera; tlačený papierenský tovar; farebný

Farebne tlačený časopis neurčený na predaj s náboženský–kultúrnym obsahom. Tovar obsahuje články – príbehy, rozhovory, reportáže z udalostí a pod.

Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku doplnené farebnými fotografiami. Tovar je periodikum vydávené ako dvojtýždenník pod jedným názvom s dátovým údajom a očíslovaným poradím v danom roku.

Tovar je vo formáte A4, počet strán spolu s mäkkou obálkou 32. Tovar obsahuje aj reklamu a inzerciu okolo 5% z obsahu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ Z PAPIERA TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR FAREBNÝ

Farebne tlačený časopis obsahuje články -…

Farebne tlačený časopis obsahuje články - príbehy, rozhovory, aktuality. Tovar obsahuje aj reklamu a inzerciu.

Tovar je vo formáte A4, počet strán 28 + 4 strany mäkká obálka. Tovar je periodikum vydávané 4 x do roka (1/4 ročne) pod jedným názvom s dátovým údajom a očíslovaným poradím v danom roku, ktorý je zameraný na prevenciu, zdravie a poistenie.

Tovar je určený pre klientov a partnerov spoločnosti, propagujúci imidž, služby a benefity vydavateľa (Všeobecná zdravotná poisťovňa).

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ Z PAPIERA TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR FAREBNÝ