TLAČENÝ.

НАПЕЧАТАН 14 TIŠTĚNÉ 139 MED TRYK 28 BEDRUCKT 4649 PRINTED 994 IMPRESO 26 TRÜKITUD 5 PAINETTU 15 IMPRIMÉ 1506 TISKAN 15 NYOMOTT 3 STAMPATO 50 DRUKĀTS 2 BEDRUKT 306 DRUKOWANY 54 ESTAMPADO 3 IMPRIMAT 5 TISKAN 40 TRYCKT 65

Tovarom je kniha, s pevnou väzbou, ktorá…

tlačený; obrazy; papier; tlačený papierenský tovar; farebný;…

Tovarom je kniha, s pevnou väzbou, ktorá na 40 rokov starých čiernobielych fotografiách zachytáva život na obchodnej ulici.

Tovar ma pevnú väzbu, farebne potlačený papierový obal knihy. Tovar obsahuje 208 strán, na ktorých sú vytlačené čiernobiele fotografie autora.

Fotografie neobsahujú súvisiaci text a nie sú očíslované. Na každej cca 20 strane je farebne vytlačený text vo viacerých jazykoch s myšlienkami autora, ktorý sa nevzťahuje k jednotlivým fotografiám.

Tovar je určený na prezeranie fotografií.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ OBRAZY PAPIER TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR FAREBNÝ KNIHY

Tovarom je kniha, ktorá je zviazaná – lepená…

Tovarom je kniha, ktorá je zviazaná – lepená väzba V2. Tovar pozostáva z mäkkej farebne tlačenej obálky a 272 strán tlačeného textu. Tovar predstavuje literárne dielo.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR FAREBNÝ KNIHY S TEXTOM

Tovarom je kniha, ktorá je zviazaná – lepená…

Tovarom je kniha, ktorá je zviazaná – lepená väzba V2. Tovar pozostáva z mäkkej potlačenej obálky a 200 strán tlačeného textu doplnených o čiernobiele schematické obrázky šachových ťahov a farebných fotografií.

Tovar slúži ako metodická pomôcka pri výchove mladých šachistov a začiatočníkov.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR KNIHY S TEXTOM ILUSTROVANÝ

Tovarom je kniha, ktorá je zviazaná – lepená…

Tovarom je kniha, ktorá je zviazaná – lepená väzba V2. Tovar pozostáva z mäkkej potlačenej obálky a 272 strán textu doplnených o čiernobiele obrázky.

Tovar obsahuje zaujímavosti zo šachovej histórie a je zameraný na šachové kombinácie s popisom schematických vyobrazení.

Tovar slúži ako metodická pomôcka pri výchove mladých šachistov a začiatočníkov.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR KNIHY S TEXTOM ILUSTROVANÝ