V KRYTE.

В КОРПУС/КУТИЯ 18 V JEDNOM POUZDRU/KRYTU/UZAVŘENÍ 240 I ET KABINET 7 IN EINEM GEHÄUSE 128 IN A HOUSING 220 EN UNA ENVOLTURA RIGIDA 31 KOTELOSSA 5 DANS UNE ENVELOPPE RIGIDE 3 U KUĆIŠTU 5 HÁZBAN 12 IN UN INVOLUCRO 36 KORPUSE 2 KORPUSĀ 107 IN EEN BEHUIZING 6044 W OBUDOWIE 700 NO ENVELOPE RIGIDO 1 ÎNTR-O CARCASĂ RIGIDĂ 1 V OHIŠJU 2 I ETT HÖLJE 93

Aktuátor - AC servomotor s ložiskovým reduktorom,…

Aktuátor - AC servomotor s ložiskovým reduktorom, so snímačom prípadne brzdou. Ide o viacfázový motor na striedavý prúd s výkonom 358 W. Montuje sa do strojov a zariadení a slúži na polohovacie účely.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: MOTORY NA STRIEDAVÝ PRÚD V KRYTE

Tovarom je modul prívesu, univerzálny modul…

svietidlá; prívesy; v kryte; autoelektronika; riadiace obvody;…svietidlá; prívesy; v kryte; autoelektronika; riadiace obvody;…

Tovarom je modul prívesu, univerzálny modul prívesu pre modely áut vybavených špeciálnou samostatnou riadiacou jednotkou.

Tovar je riadený touto riadiacou jednotkou, aby spínal príslušné svietidlá prívesu a pritom ich monitoruje.

Tovar slúži na elektrické prepojenie vozidla a prívesu vozidla. Tovar sa používa na zapínanie príslušných svietidiel prívesu.

Tovar pozostáva hlavne z výkonových spínačov odolných proti preťaženiu, z ktorých každý spína príslušné svietidlá prívesu.

Tieto spínače sú schopné merať záťaž a detekovať preťaženie a prerušenie prúdových obvodov. Tovar sa skladá z dosky plošných spojov, kondenzátorov, rezistorov, miltiplexora, posuvného registra, výkonových spínačov, zástrčky osadených v plastovom puzdre.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: SVIETIDLÁ PRÍVESY V KRYTE AUTOELEKTRONIKA RIADIACE OBVODY RIADIACE DOSKY

Mikroradič - je 8 bitová polovodičová súčiastka.…

Mikroradič - je 8 bitová polovodičová súčiastka. Jedná sa o jednočipový monolitický riadiaci integrovaný obvod s pamäťou. Používa sa v riadiacich moduloch v automobilovom priemysle. RAM: 512 B ROM/FLASH: 20 kB

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PLASTY MOTOROVÉ AUTOMOBILY POLOVODIČOVÉ ZARIADENIA V KRYTE S KONTAKTAMI RIADIACE OBVODY

IC pre prerušovače smerových svetiel - bipolárny…

IC pre prerušovače smerových svetiel - bipolárny integrovaný obvod sa používa v automobiloch na ovládanie spínacieho relé v prerušovačoch smerových svetiel.

Výpadok svietidla je indikovaný pomocou zdvojenej frekvencie blikania. Je to jednočipový monolitický integrovaný obvod.

Rozsah napätia: 9 - 15V Prúd: 4,5 - 7,0 mA, max. 11 mA Prevádzková teplota: -40 °C - 95 °C

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: MOTOROVÉ AUTOMOBILY RELÉ V KRYTE S KONTAKTAMI INTEGROVANÉ OBVODY MONOLITICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY

Mikroradič - je 8 bitová polovodičová súčiastka.…

Mikroradič - je 8 bitová polovodičová súčiastka. Jedná sa o jednočipový monolitický riadiaci integrovaný obvod s pamäťou. Používa sa v riadiacich moduloch v automobilovom priemysle. RAM: 256 B ROM/FLASH: 8 kB

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PLASTY MOTOROVÉ AUTOMOBILY POLOVODIČOVÉ ZARIADENIA V KRYTE S KONTAKTAMI RIADIACE OBVODY

Modul prívesu používaný v automobilovom priemysle,…

prívesy; v kryte; autoelektronika; riadiace obvody; riadiace…

Modul prívesu používaný v automobilovom priemysle, slúži na elektrické prepojenie vozidla a prívesu vozidla.

Ide o univerzálny programovateľný modul pre modely áut vybavených systémom CAN-Bus alebo LIN-Bus a ukostreným záporným pólom.

Používa na aktiváciu príslušných svietidiel prívesu. Programuje sa pre jednotlivé vozidlá špecifickým softvérom.

Modul oddeľuje záťažové prúdové obvody od prúdových obvodov vozidla a umožňuje týmto oddelené monitorovanie svietidiel prívesu.

Skladá sa z osadenej dosky plošných spojov uloženej v plastovom puzdre. Modul pozostáva z výkonových spínačov odolných voči preťaženiu, ktoré ovládajú prúdové obvody prívesu: ľavého a pravého smerového svietidla, brzdového svietidla, pravého a ľavého parkovacieho/zadného obrysového svietidla a taktiež spätného svietidla a zadného hmlového svietidla.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PRÍVESY V KRYTE AUTOELEKTRONIKA RIADIACE OBVODY RIADIACE DOSKY

Diaľkový ovládač k špeciálnemu set-top-boxu…

z plastu; diaľkové ovládanie; s individuálnou funkciou; v kryte;…

Diaľkový ovládač k špeciálnemu set-top-boxu pracujúci na princípe infračerveného svetla. Skladá sa z plastového krytu, tlačidiel a dosky plošných spojov.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE S INDIVIDUÁLNOU FUNKCIOU V KRYTE INFRAČERVENÝ

Reproduktor, jedná sa o elektromechanické…

z plastu; v kryte; reproduktory; s reproduktorom; ochranné kryty

Reproduktor, jedná sa o elektromechanické zariadenie, ktoré mení elektrický signál na mechanický pohyb, ktorý spôsobuje akustické vlnenie.

Reproduktor je subwofer vysielajúci basovú frekvenciu 20-300 Hz, spojený s plastovou ozvučnicou na zosilnenie zvuku a využíva princíp elektromagnetu.

Magnetický systém je tvorený permanentným magnetom a dvoma platničkami na usmernenie magnetického pola.

Reproduktor sa osadí do plastovej uzatvorenej ozvučnice, s ktorou tvorí hotový výrobok. Montuje sa do automobilov.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU V KRYTE REPRODUKTORY S REPRODUKTOROM OCHRANNÉ KRYTY

Elektrický motor na pohon akumulátorovej…

elektrické motory; motory na jednosmerný prúd; v kryte; motorom;…

Elektrický motor na pohon akumulátorovej kosačky trávnika, v spoločnom kryte s puzdrom na akumulátor, vodičmi k pripojeniu na bezpečnostný vypínač. Jednosmerný prúd 80 V. Výkon 1500 W.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ELEKTRICKÉ MOTORY MOTORY NA JEDNOSMERNÝ PRÚD V KRYTE MOTOROM NA NAPATIE < 110 V

Elektrický motor na pohon akumulátorovej…

elektrické motory; motory na jednosmerný prúd; v kryte; motorom

Elektrický motor na pohon akumulátorovej kosačky trávnika, v spoločnom kryte s puzdrom na akumulátor, mikrospínačom a vodičmi k pripojeniu na bezpečnostný vypínač. Jednosmerný prúd 60 V. Výkon 1500 W.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ELEKTRICKÉ MOTORY MOTORY NA JEDNOSMERNÝ PRÚD V KRYTE MOTOROM