Z OCELE.

ОТ СТОМАНА 163 Z OCELI 1023 AF STÅL 48 AUS STAHL 14998 ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ 34 OF STEEL 2841 DE ACERO 823 TERASEST 3 TERÄKSESTÄ 169 D'ACIER 1251 OD ČELIKA 12 ACÉLBÓL 177 DI ACCIAIO 416 IŠ PLIENO 19 NO TĒRAUDA 26 VAN STAAL 618 ZE STALI 1594 DE ACO 9 DIN OŢEL 96 IZ JEKLA 39 AV STÅL 891

Výrobkom je vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou…

z ocele; vzduch; ohrievače vzduchu

Výrobkom je vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou na vyhrievanie vysokých jednopodlažných hál.

Funkcie: prívod vonkajšieho vzduchu, odvod vnútorného vzduchu, vyhrievanie (s pripojením k tepelnej sústave), spätné získavanie energie pomocou platňového výmenníka tepla, filtrácia vonkajšieho vzduchu a odvádzaného vzduchu, rozdeľovanie vzduchu pomocou nastaviteľnej vírivej výustky.

Jednotky sa inštalujú decentralizovane do strechy haly. Jednotka sa skladá z nadstrešnej jednotky s rekuperáciou a podstrešnej jednotky (skladá sa zo spojovacieho modulu, vyhrievacieho dielu a výustky).

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE VZDUCH OHRIEVAČE VZDUCHU

Oceľové drôtené vlákná, ktoré boli získané…

z ocele; droty

Oceľové drôtené vlákná, ktoré boli získané druhotným spracovaním použitých pneumatík narezaním na požadované dĺžky a vytriedením gumy a oceľových kordov z pneumatík. V súlade s poznámkou č. 8 a) k triede XV. ide o oceľový šrot položky 7204 z legovanej ocele.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE DROTY

Výrobkom je recirkulačná jednotka určená…

z ocele; vykurovacie zariadenie; s ventilátorom

Výrobkom je recirkulačná jednotka určená na vyhrievanie vysokých priestorov. Funkcie: vyhrievanie, recirkulácia, rozvod vzduchu, filtrácia vzduchu.

Jednotka je nainštalovaná pod stropom. Nasáva vzduch z miestnosti, ohrieva ho pomocou tepelného výmeníka a vyfukuje späť do miestnosti.

Výrobok sa skladá z vyhrievacej časti (s ventilátorom a tepelným výmenníkom) a z vírivej výustky vzduchu.

Obe súčasti sú k sebe prišrobované, ale dajú sa demontovať samostatne. Skriňa výrobku je vyrobená z oceľového plechu s povrchovou úpravou Aluzink.

Tepelný výmenník je vyrobený z medených trubiek. Jednotka má axiálny ventilátor s priamym pohonom a lopatkami.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE VYKUROVACIE ZARIADENIE S VENTILÁTOROM

Výrobkom je prívodná vykurovacia vzduchotechnická…

z ocele; vykurovacie zariadenie; výmenníky tepla

Výrobkom je prívodná vykurovacia vzduchotechnická jednotka na vetranie vysokých priestorov s variabilným prívodom čerstvého vzduchu.

Funkcie: vykurovanie (s pripojením na prívod teplej vody), prívod čerstvého vzduchu, zmiešavanie vzduchu, recirkulácia, rozvod vzduchu a filtrácia vzduchu.

Jednotka je inštalovaná pod stropom a je pripojená na prívod čerstvého vzduchu. Nasáva čerstvý vzduch alebo vzduch z miestnosti, filtruje ho, ohrieva pomocou výmenníka a vypúšťa späť do miestnosti cez výustku.

Skriňa je vyrobená z plechu s povrchovou úpravou aluzink. Tepelný výmenník je vyrobený z medených trubiek, vrátane predmontovaného regulátora proti namŕzaniu.

Jednotka obsahuje axiálny ventilátor s motorom, vrátane 2 textilných filtrov.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE VYKUROVACIE ZARIADENIE VÝMENNÍKY TEPLA