Z PRIADZE.

ОТ ПРЕЖДИ 8 Z NITÍ (PŘÍZE) 8 AF GARN 1 AUS GARN 161 ΑΠΟ ΝΗΜΑ 1 OF YARN 26 DE FIL 48 DI FILATO 1 VAN GAREN 7 Z PRZĘDZY 2 DIN FIRE 6 IZ PREJE 6 AV GARN 68

Sieťový implantát pre herniovú chirurgiu.…

sieťovina; z polypropylénu; z priadze; implantáty

Sieťový implantát pre herniovú chirurgiu. Implantát je utkaný z neresorbovateľnej polypropylénovej priadze.

Slúži nas podporu väziva a stabilizáciu fasciových štruktúr brušnej steny. Používa sa pri reparácii hernií (prietrži) slabín.

Dodáva sa s rozmermi 10 x 15 cm v sterilnom vyhotovení.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: SIEŤOVINA Z POLYPROPYLÉNU Z PRIADZE IMPLANTÁTY