Z TEXTILNÉHO MATERIÁLU.

ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 28 Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU 190 AF TEKSTILMATERIALE 54 AUS SPINNSTOFF 23642 ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ 14 OF TEXTILE MATERIAL 1669 DE MATERIA TEXTIL 224 TEKSTIILIST 2 TEKSTIILIAINETTA 79 DE MATIÈRE TEXTILE 3750 OD TEKSTILNIH MATERIJALA 6 TEXTIL ANYAGBÓL 50 DI MATERIA TESSILE 288 IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGOS 19 NO TEKSTILMATERIĀLA 28 VAN TEXTIELSTOF 1889 Z MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH 223 DE MATERIA TEXTIL 5 DIN MATERIAL TEXTIL 41 IZ TEKSTILNIH MATERIALOV 162 AV TEXTILMATERIAL 461

Celkom dohotovený výrobok tzv. gasket (tesnenie),…

z textilného materiálu; z kovu; tesnenia; elektrický; z polyetylénu

Celkom dohotovený výrobok tzv. gasket (tesnenie), ktorý zostáva zapracovaný v hotovom výrobku (TV/Monitor), slúži na vodivé prepojenie kovových častí televízneho prijímača za účelom odvedenia - odstránenia prebytočného elektromagnetického žiarenia.

Gasket sa skladá z polyuretánovej peny, ktorá je obalená vodivou metalizovanou tkaninou, na jednej strane výrobku sa nachádza samolepiaca vrstva lepidla a uvoľňovacia papierová vrstva.

Značka ZIN:
SK96975/17/18.
Značka ZIN:
SK96979/17/17.
Značka ZIN:
SK96973/17/19.
Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z TEXTILNÉHO MATERIÁLU Z KOVU TESNENIA ELEKTRICKÝ Z POLYETYLÉNU