Z TEXTILNÉHO MATERIÁLU.

ОТ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 28 Z TEXTILNÍHO MATERIÁLU 188 AF TEKSTILMATERIALE 48 AUS SPINNSTOFF 22687 ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΥΛΗ 13 OF TEXTILE MATERIAL 1623 DE MATERIA TEXTIL 220 TEKSTIILIST 2 TEKSTIILIAINETTA 78 DE MATIÈRE TEXTILE 3591 OD TEKSTILNIH MATERIJALA 4 TEXTIL ANYAGBÓL 41 DI MATERIA TESSILE 222 IŠ TEKSTILĖS MEDŽIAGOS 19 NO TEKSTILMATERIĀLA 28 VAN TEXTIELSTOF 1853 Z MATERIAŁÓW TEKSTYLNYCH 193 DE MATERIA TEXTIL 5 DIN MATERIAL TEXTIL 41 IZ TEKSTILNIH MATERIALOV 162 AV TEXTILMATERIAL 441

Celkom dohotovený výrobok tzv. gasket (tesnenie),…

z textilného materiálu; z kovu; tesnenia; elektrický; z polyetylénu

Celkom dohotovený výrobok tzv. gasket (tesnenie), ktorý zostáva zapracovaný v hotovom výrobku (TV/Monitor), slúži na vodivé prepojenie kovových častí televízneho prijímača za účelom odvedenia - odstránenia prebytočného elektromagnetického žiarenia.

Gasket sa skladá z polyuretánovej peny, ktorá je obalená vodivou metalizovanou tkaninou, na jednej strane výrobku sa nachádza samolepiaca vrstva lepidla a uvoľňovacia papierová vrstva.

Značka ZIN:
SK96975/17/18.
Značka ZIN:
SK96979/17/17.
Značka ZIN:
SK96973/17/19.
Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z TEXTILNÉHO MATERIÁLU Z KOVU TESNENIA ELEKTRICKÝ Z POLYETYLÉNU