VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH.

  • 5601000000 80 (5/0) : Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna, nepresahujúce dĺžku 5 mm (vločka), textilný prach a nopky
  • 5602000000 80 (5/0) : Plsť, tiež impregnovaná, potiahnutá, pokrytá alebo laminovaná
  • 5603000000 80 (10/0) : Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované
  • 5604000000 80 (2/0) : Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilná priadza a pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi
  • 5605000000 80: Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik alebo podobné tvary položky 5404 alebo 5405, kombinované s kovom vo forme nite, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom
  • 5606000000 80 (4/0) : Opradená priadza, pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, opradené (iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradená priadza z vlásia); ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková priadza
  • 5607000000 80 (8/0) : Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané a tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo oplášťované kaučukom alebo plastmi
  • 5608000000 80 (4/0) : Viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov; celkom dohotovené rybárske siete a ostatné celkom dohotovené siete, z textilných materiálov
  • 5609000000 80 (0/3) : Výrobky z priadze, pásika alebo podobných tvarov položky 5404 alebo 5405, motúzov, šnúr, povrazov alebo lán, inde nešpecifikované ani nezahrnuté