Tkaniny z umelých strižných vlákien.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • - 5516110000 10: Obsahujúce 85 hmotnostných % alebo viac umelých strižných vlákien
 • - - 5516110000 80: Nebielené alebo bielené
 • - - 5516120000 80: Farbené
 • - - 5516130000 80: Z rôznofarebných priadzí
 • - - 5516140000 80: Potlačené
 • - 5516210000 10: Obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % umelých strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s chemickými vláknami
 • - - 5516210000 80: Nebielené alebo bielené
 • - - 5516220000 80: Farbené
 • - - 5516230000 80 (2/0) : Z rôznofarebných priadzí
 • - - 5516240000 80: Potlačené
 • - 5516310000 10: Obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % umelých strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s vlnou alebo jemnými chlpmi zvierat
 • - - 5516310000 80: Nebielené alebo bielené
 • - - 5516320000 80: Farbené
 • - - 5516330000 80: Z rôznofarebných priadzí
 • - - 5516340000 80: Potlačené
 • - 5516410000 10: Obsahujúce menej ako 85 hmotnostných % umelých strižných vlákien, v zmesi hlavne alebo výlučne s bavlnou
 • - - 5516410000 80: Nebielené alebo bielené
 • - - 5516420000 80: Farbené
 • - - 5516430000 80: Z rôznofarebných priadzí
 • - - 5516440000 80: Potlačené
 • - 5516910000 10: Ostatné
 • - - 5516910000 80: Nebielené alebo bielené
 • - - 5516920000 80: Farbené
 • - - 5516930000 80: Z rôznofarebných priadzí
 • - - 5516940000 80: Potlačené