UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI.

  • 9701000000 80 (2/0) : Obrazy, maľby a kresby, zhotovené celkom ručne, okrem výkresov položky 4906 a ručne maľovaných alebo ozdobených priemyselných výrobkov; koláže a podobné obrázky
  • 9702000000 80 (2/0) : Pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie
  • 9703000000 80: Pôvodné sochy a súsošia, z akéhokoľvek materiálu
  • 9704000000 80: Poštové alebo kolkové známky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého dňa, poštové ceniny a podobné výrobky, použité alebo nepoužité, iné ako zatriedené do položky 4907
  • 9705000000 80 (4/0) : Zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, archeologickej, paleontologickej, etnografickej alebo numizmatickej hodnoty
  • 9706000000 80: Starožitnosti staršie ako 100 rokov