VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA.

  • 4701000000 80 (2/0) : Drevovina
  • 4702000000 80: Chemická drevná buničina, druhov na rozpúšťanie
  • 4703000000 80 (6/0) : Chemická drevná buničina, nátronová alebo sulfátová, iná ako druhov na rozpúšťanie
  • 4704000000 80 (6/0) : Chemická drevná buničina, sulfitová, iná ako druhov na rozpúšťanie
  • 4705000000 80: Drevná buničina získaná kombináciou mechanického a chemického rozvlákňovacieho procesu
  • 4706000000 80 (7/0) : Vláknina z vlákien získaných zo zberového (odpadu a výmetu) papiera alebo lepenky alebo ostatných vláknitých celulózových materiálov
  • 4707000000 80 (4/0) : Zberový (odpad a výmet) papier alebo lepenka