VLNA, JEMNÉ ALEBO HRUBÉ CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VLÁSIA A TKANINY Z VLÁSIA.

 • 5101000000 80 (7/0) : Vlna, nemykaná ani nečesaná
 • 5102000000 80 (4/0) : Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané ani nečesané
 • 5103000000 80 (3/0) : Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu
 • 5104000000 80: Trhaný materiál z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat
 • 5105000000 80 (8/0) : Vlna a jemné alebo hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané (vrátane útržkov česanej vlny)
 • 5106000000 80 (2/0) : Priadza z mykanej vlny, neupravená na predaj v malom
 • 5107000000 80 (2/0) : Priadza z česanej vlny, neupravená na predaj v malom
 • 5108000000 80 (2/0) : Priadza z jemných chlpov zvierat (mykaná alebo česaná), neupravená na predaj v malom
 • 5109000000 80 (2/0) : Priadza z vlny alebo jemných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom
 • 5110000000 80: Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia (vrátane opradenej priadze z vlásia), tiež upravená na predaj v malom
 • 5111000000 80 (6/0) : Tkaniny z mykanej vlny alebo mykaných jemných chlpov zvierat
 • 5112000000 80 (6/0) : Tkaniny z česanej vlny alebo česaných jemných chlpov zvierat
 • 5113000000 80: Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia