Na priemyselnú montáž: Vozidiel položky 8703; Vozidiel položky 8704 buď so vznetovým piestovým spaľovacím motorom (s dieselovým motorom alebo motorom so žiarovou hlavou) s objemom valcov nepresahujúcim 2 500 cm$3, alebo so zážihovým piestovým spaľovacím motorom s objemom valcov nepresahujúcim 2 800 cm$3; Vozidiel položky 8705.

Čeština 1 Deutsch 48 English 1 Français 1

  • - - - 8708502010 80: Poloos nápravy automobilu, na oboch koncoch vybavená kĺbom konštantnej rýchlosti, druhu používaného pri výrobe tovarov položky KN 8703
  • - - - 8708502020 80: Hriadeľ prevodovky z plastov vystužených uhlíkovými vláknami pozostávajúci z jediného kusa bez stredového kĺbu: - s dĺžkou 1 m alebo viac, ale najviac 2 m, - s hmotnosťou 6 kg alebo viac, ale najviac 9 kg
  • - - - 8708502040 80: Prevodová skriňa (prevodovka) s jedným vstupom a dvomi výstupmi v liatom hliníkovom kryte s celkovými rozmermi nepresahujúcimi 148 mm (± 1 mm) x 213 mm (± 1 mm) x 273 mm (± 1 mm), pozostávajúca aspoň z: - dvoch elektromagnetických jednosmerných spojok v jednej klietke pracujúcich v oboch smeroch, - vstupného hriadeľa s vonkajším priemerom 24 mm (± 1 mm), zakončeného drážkovaním s 22 zubmi a - koaxiálneho výstupného puzdra s vnútorným priemerom najmenej 22 mm, ale najviac 30 mm, zakončeného drážkovaním s najmenej 22 zubmi, ale najviac 28 zubmi na použitie pri výrobe terénnych alebo úžitkových vozidiel
  • - - - 8708502090 80: Ostatné

Predlžovací, spojovací hriadel medzi prevodovkou…

z ocele; zo základných kovov; na motorové vozidlá; časti motorových…

Predlžovací, spojovací hriadel medzi prevodovkou a poloosou. Ide o oceľový hriadeľ s priemerom 29 mm a dĺžkou 419,9 mm, upravený tvrdením a temperovaním, na oboch stranách zakončený tisíchranom (valcovaným).

Na pravej strane hriadeľa je v puzdre zalisované ložisko (dvojité axiálne) a držiak s tromi montážnymi otvormi a poistným krúžkom.

Montuje sa do modulu prednej nápravy automobilu.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z OCELE ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ ČASTI MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA MONTÁŽ HRIADELE, ČASTI VOZU