Ostatné / Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu (napríklad prepínače, vypínače, spínače, relé, poistky, obmedzovače prúdových nárazov, zástrčky, zásuvky, objímky žiaroviek a ostatné prípojky, rozvodné skrine), na napätie nepresahujúce 1 000 V; prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien.

Čeština 56 Dansk 2 Deutsch 408 English 4 Español 1 Français 57 Magyar 3 Latviešu 13 Nederlands 36 Polski 45 Română 12 Svenska 2

 • - - - - 8536699010 80: Na použitie v niektorých typoch lietadiel
 • - - - - 8536699051 10 (0/1) : Ostatné
 • - - - - - 8536699051 80: Konektory typu SCART zabudované v plastovom alebo kovovom plášti s 21 kolíkmi v 2 radoch na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 a 8528
 • - - - - - 8536699060 80: Elektrické zásuvky a zástrčky s dĺžkou najviac 12,7 mm alebo priemerom najviac 10,8 mm, na použitie pri výrobe načúvacích pomôcok a rečových procesorov
 • - - - - - 8536699082 80 (0/1) : Modulárna zásuvka alebo zástrčka pre lokálne siete, tiež kombinovaná s inými zásuvkami, integrujúca aspoň: - impulzový transformátor, vrátane širokopásmového feritového jadra, - cievku pre spoločný režim, - rezistor, - kondenzátor, na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položky 8521 alebo položky 8528
 • - - - - - 8536699083 80: Zásuvka na striedavý prúd s filtrom šumu, pozostávajúca z: - zásuvky na striedavý prúd (na pripojenie sieťového kábla) 230 V, - zabudovaného filtra šumu zloženého z kondenzátorov a induktorov, - káblového konektora na zapojenia zásuvky na striedavý prúd so zdrojom napájania plazmového displeja PDP, tiež vybavená s kovovou podporou, pomocou ktorej sa zásuvka na striedavý prúd spája s plazmovým televízorom
 • - - - - - 8536699084 80 (0/1) : Zásuvka alebo zástrčka USB (Universal serial bus) v jednoduchej alebo zloženej forme na pripojenie iných USB zariadení, na použitie pri výrobe tovaru patriaceho do položiek 8521 alebo 8528
 • - - - - - 8536699085 80 (0/3) : Zásuvka alebo zástrčka zabudovaná v plastovom alebo kovovom plášti s najviac 96 vývodmi na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 alebo 8528
 • - - - - - 8536699086 80 (0/1) : Konektory typu "High-Definition Multimedia Interface" (HDMI) zásuvky alebo zástrčky, zabudované v plastovom alebo kovovom plášti s19 alebo 20 vývodmi v 2 radoch na použitie pri výrobe výrobkov zatriedených do položiek 8521 alebo 8528
 • - - - - - 8536699088 80 (0/1) : Zásuvky pre Secure Digital (SD), CompactFlash, Smart Card a moduly (karty) spoločného rozhrania, druhu používaného na mäkké spájkovanie na doskách s tlačenými obvodmi, na pripájanie elektrických zariadení a obvodov a spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov s napätím najviac 1 000 V
 • - - - - - 8536699099 80 (0/69) : Ostatné

Nožový konektor 16-pólový. Skladá sa z elektricky…

elektrický; puzdrá; konektory; elektrickými kontaktami

Nožový konektor 16-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi doskou plošného spoja a elektrickou kabelážou.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ELEKTRICKÝ PUZDRÁ KONEKTORY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Zásuvkový konektor 5-pinový. Skladá sa z…

z plastu; elektrický; puzdrá; konektory; elektrickými kontaktami

Zásuvkový konektor 5-pinový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickými vodičmi.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU ELEKTRICKÝ PUZDRÁ KONEKTORY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Zásuvkový konektor 2-pólový. Skladá sa z…

z plastu; elektrický; puzdrá; konektory; elektrickými kontaktami

Zásuvkový konektor 2-pólový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickými vodičmi.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU ELEKTRICKÝ PUZDRÁ KONEKTORY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI

Zásuvkový konektor 2-pinový. Skladá sa z…

z plastu; elektrický; puzdrá; konektory; elektrickými kontaktami

Zásuvkový konektor 2-pinový. Skladá sa z elektricky vodivých kontaktov osadených v plastovom puzdre. Slúži na vytvorenie elektrického obvodu medzi vodivými cestami dosky plošného spoja a elektrickými vodičmi.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z PLASTU ELEKTRICKÝ PUZDRÁ KONEKTORY ELEKTRICKÝMI KONTAKTAMI