Ostatné / Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje.

Deutsch 3 English 1 Français 2 Svenska 1

 • - - - 2710191100 10: Stredné oleje
 • - - - - 2710191100 80: Určené na špecifické spracovanie
 • - - - - 2710191500 80: Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 11
 • - - - - 2710192100 10: Na ostatné účely
 • - - - - - 2710192100 20: Kerozín
 • - - - - - - 2710192100 80: Palivo pre tryskové motory
 • - - - - - - 2710192500 80 (0/1) : Ostatné
 • - - - - - 2710192900 80 (0/13) : Ostatné
 • - - - 2710193100 10: Ťažké oleje
 • - - - - 2710193100 20: Plynové oleje
 • - - - - - 2710193100 80: Určené na špecifické spracovanie
 • - - - - - 2710193500 80 (0/1) : Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 31
 • - - - - - 2710194300 10 (0/3) : Na ostatné účely
 • - - - - - - 2710194300 80 (5/0) : S obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %
 • - - - - - - 2710194600 80 (5/0) : S obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %
 • - - - - - - 2710194700 80 (5/0) : S obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %
 • - - - - - - 2710194800 80 (2/0) : S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %
 • - - - - 2710195100 10 (0/1) : Vykurovacie oleje
 • - - - - - 2710195100 80: Určené na špecifické spracovanie
 • - - - - - 2710195500 80: Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 51
 • - - - - - 2710196200 10 (0/8) : Na ostatné účely
 • - - - - - - 2710196200 80: S obsahom síry nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %
 • - - - - - - 2710196400 80 (0/6) : S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 1 hmotnostné %
 • - - - - - - 2710196800 80: S obsahom síry presahujúcim 1 hmotnostné %
 • - - - - 2710197100 10: Mazacie oleje; ostatné oleje
 • - - - - - 2710197100 80: Určené na špecifické spracovanie
 • - - - - - 2710197500 80 (0/2) : Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 71
 • - - - - - 2710198100 10 (0/5) : Na ostatné účely
 • - - - - - - 2710198100 80 (2/0) : Motorové oleje, mazacie oleje pre kompresory, mazacie oleje pre turbíny
 • - - - - - - 2710198300 80 (0/1) : Hydraulické oleje
 • - - - - - - 2710198500 80: Biele oleje, kvapalný parafín
 • - - - - - - 2710198700 80 (0/2) : Prevodové oleje a redukčné oleje
 • - - - - - - 2710199100 80 (0/4) : Prípravky používané pri obrábaní kovov, oleje na uvoľňovanie odliatkov z foriem, antikorózne oleje
 • - - - - - - 2710199300 80 (0/3) : Elektrické izolačné oleje
 • - - - - - - 2710199900 80 (3/21) : Ostatné mazacie oleje a ostatné oleje

Prípravok na báze ropného oleja s obsahom…

Prípravok na báze ropného oleja s obsahom sójového oleja a aditív, určený na priemyselné odstraňovanie tlačiarenských farieb, zvlášť na umývanie valcov, ofsetových poťahov a iných farbou znečistených súčastí tlačiarenských strojov.

Tovar je vo forme čírej, priehľadnej, nažltlej kvapaliny s charakteristickým zápachom. Dodáva sa balený v 1000 l plastových kontajneroch alebo v 20 l plastových kanistroch.

Značka ZIN:
SK1471825/16/260.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI ROPNÉ OLEJE POVRCHOVO AKTÍVNE VÝROBKY SÓJOVÝ OLEJ ANTIKORÓZNE PRÍPRAVKY

Prípravok na báze ropného oleja s obsahom…

Prípravok na báze ropného oleja s obsahom aditív, určený na priemyselné odstraňovanie tlačiarenských farieb, zvlášť na umývanie valcov, ofsetových poťahov a iných farbou znečistených súčastí tlačiarenských strojov.

Tovar je vo forme čírej, priehľadnej, nažltlej kvapaliny s charakteristickým zápachom. Dodáva sa balený v 1000 l plastových kontajneroch alebo v 20 l plastových kanistroch.

Značka ZIN:
SK1471810/16/257.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI ROPNÉ OLEJE POVRCHOVO AKTÍVNE VÝROBKY