PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN.

  • 2001000000 80 (2/0) : Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej
  • 2002000000 80 (2/0) : Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej
  • 2003000000 80 (2/0) : Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej
  • 2004000000 80 (2/0) : Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, mrazená, iná ako výrobky položky|2006
  • 2005000000 80 (12/0) : Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky|2006
  • 2006000000 80 (9/0) : Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)
  • 2007000000 80 (4/0) : Džemy, ovocné rôsoly, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá
  • 2008000000 80 (15/0) : Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
  • 2009000000 80 (24/0) : Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá