Evidenčne knjige, knjigovodske knjige, beležnice, bloki z naročilnicami in pobotnicami, bloki s pisemskim papirjem, bloki z listki, dnevniki, rokovniki in podobni izdelki, šolski zvezki, pivniki, registratorji (vključno z vpetimi listi), mape in ovitki za spise, poslovni obrazci v več izvodih, kompleti z vstavljenim karbonskim papirjem in drugi izdelki za pisanje iz papirja ali kartona; albumi za vzorce ali zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona.

Slovenčina 1

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • - 4820100000 80 (4/0) : Evidenčne knjige, knjigovodske knjige, beležnice, bloki z naročilnicami in pobotnicami, bloki s pisemskim papirjem, bloki z listki, dnevniki, rokovniki in podobni izdelki
  • - 4820200000 80: Šolski zvezki
  • - 4820300000 80: Registratorji (vključno z vpetimi listi), mape in ovitki za spise (razen knjižih ovitkov)
  • - 4820400000 80: Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z vstavljenim karbonskim papirjem
  • - 4820500000 80: Albumi za vzorce ali zbirke
  • - 4820900000 80 (0/1) : Drugo