Obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • - 6403120000 10: Športna obutev
 • - - 6403120000 80: smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski - "snowboard"
 • - - 6403190000 80: druga
 • - 6403200000 80: Obutev s podplati iz usnja in zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog palca
 • - 6403400000 80 (0/2) : Druga obutev s kovinsko kapico
 • - 6403510000 10: Druga obutev z usnjenimi podplati
 • - - 6403510000 80 (12/0) : ki pokriva gležnje
 • - - 6403590000 80 (15/0) : druga
 • - 6403910000 10: Druga obutev
 • - - 6403910000 80 (16/0) : ki pokriva gležnje
 • - - 6403990000 80 (19/0) : druga