Med, naravni / MLEČNI PROIZVODI; PTIČJA JAJCA; NARAVNI MED; UŽITNI PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA, KI NISO NAVEDENI ALI ZAJETI NA DRUGEM MESTU.

Deutsch 14 English 16 Français 15 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 3 Polski 3 Slovenčina 1 Svenska 3

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

Stoodstotni, naravni, steriliziran čebelji…

v pakiranjih za prodajo na drobno; steriliziran; med; za rane

Stoodstotni, naravni, steriliziran čebelji med, v obliki goste mase rjave barve. Uporablja se za zdravljenje kroničnih akutnih ran, opeklin, globokih ran, površinskih ran in okuženih ran. Pakiran je v tubo po 20 g in nato v kartonsko škatlico.

Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: V PAKIRANJIH ZA PRODAJO NA DROBNO STERILIZIRAN MED ZA RANE