Kraft papir in karton, nepremazana, v zvitkih ali listih, razen tistih iz tarifne številke 4802 ali 4803.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • - 4804110000 10: Kraftliner
 • - - 4804110000 80 (5/0) : nebeljen
 • - - 4804190000 80 (6/0) : drug
 • - 4804210000 10: Kraft papir za vreče
 • - - 4804210000 80 (2/0) : nebeljen
 • - - 4804290000 80 (2/0) : drug
 • - 4804310000 10: Drug kraft papir in karton, z maso do vključno 150 g/m$2
 • - - 4804310000 80 (4/0) : nebeljena
 • - - 4804390000 80 (4/0) : drugo
 • - 4804410000 10: Drug kraft papir in karton, mase več kot 150 g/m$2, vendar manj kot 225 g/m$2
 • - - 4804410000 80 (2/0) : nebeljena
 • - - 4804420000 80: beljena v masi, ki v skupni količini vlaken vsebuje več kot 95 mas. % lesnih vlaken, dobljenih s kemičnim postopkom
 • - - 4804490000 80: drugo
 • - 4804510000 10: Drug kraft papir in karton, mase 225 g/m$2 ali več
 • - - 4804510000 80: nebeljena
 • - - 4804520000 80: beljena v masi, ki v skupni količini vlaken vsebuje več kot 95 mas. % lesnih vlaken, dobljenih s kemičnim postopkom
 • - - 4804590000 80 (2/0) : drugo