KAVČUK IN PROIZVODI IZ KAVČUKA IN GUME.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • 4001000000 80 (6/0) : Naravni kavčuk, balata, gutaperča, gvajala, čikl in podobne naravne gume, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih - nevulkanizirani
 • 4002000000 80 (19/0) : Sintetični kavčuk in faktis, dobljena iz olja, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih; mešanice katerega koli proizvoda iz tarifne številke 4001 s katerim koli proizvodom iz te tarifne številke, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih
 • 4003000000 80: Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih
 • 4004000000 80: Odpadki, ostružki in ostanki iz gume (razen trde gume), prah in zrna, dobljeni iz teh proizvodov
 • 4005000000 80 (5/0) : Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih
 • 4006000000 80 (2/0) : Druge oblike (npr.: palice, cevi in profili) in proizvodi (npr.: koluti in obroči) iz nevulkaniziranega kavčuka
 • 4007000000 80 (2/0) : Niti in kord iz vulkaniziranega kavčuka (gume)
 • 4008000000 80 (6/0) : Plošče, listi, trakovi, palice in profili iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume
 • 4009000000 80 (12/0) : Cevi iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez njega (npr. spojke, kolena, prirobnice)
 • 4010000000 80 (12/0) : Trakovi ali jermeni iz vulkaniziranega kavčuka (gume) za transport ali transmisijo
 • 4011000000 80 (8/0) : Nove pnevmatike, iz gume
 • 4012000000 80 (7/0) : Protektirane ali rabljene pnevmatike, iz gume; polne pnevmatike in pnevmatike z zračnimi komorami, zamenljive tekalne plasti in obodni trakovi platišč
 • 4013000000 80 (3/0) : Zračnice iz gume
 • 4014000000 80 (2/0) : Higienski ali farmacevtski izdelki (vključno s cuclji), iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume, s priborom ali brez, iz trde gume
 • 4015000000 80 (4/0) : Oblačilni predmeti in pribor za oblačila (vključno rokavice, palčniki in rokavice brez prstov) za vse namene, iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen trde gume
 • 4016000000 80 (8/0) : Drugi izdelki iz vulkaniziranega kavčuka (gume), razen iz trde gume
 • 4017000000 80: Trda guma (npr. ebonit), v vseh oblikah, vključno z odpadki in ostanki; izdelki iz trde gume