SUROVE KOŽE Z DLAKO ALI BREZ DLAKE (RAZEN KRZNA) IN USNJE.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • 4101000000 80 (3/0) : Surove kože, kože govedi (vključno bivolov) ali kopitarjev (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene niti pergamentno obdelane niti nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene
 • 4102000000 80 (4/0) : Surove kože ovac ali jagnjet (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene, pergamentno neobdelane in tudi ne kako drugače naprej obdelane), z volno ali brez nje, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(c) k temu poglavju
 • 4103000000 80 (3/0) : Druge surove kože (sveže ali nasoljene, sušene, lužene, piklane ali drugače konzervirane, toda nestrojene in pergamentno neobdelane ali nadalje obdelane), z dlako ali brez dlake, cepljene ali necepljene, razen tistih, ki so izključene z opombo 1(b) ali (c) k temu poglavju
 • 4104000000 80 (6/0) : Strojene ali "crust" kože goved (vključno bivolov) ali kopitarjev, brez dlake, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane
 • 4105000000 80 (2/0) : Strojene ali "crust" kože ovac ali jagnjet brez volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane
 • 4106000000 80 (10/0) : Strojene ali "crust" kože drugih živali, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane
 • 4107000000 80 (8/0) : Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali "crust" obdelavi, vključno pergamentno obdelano, goved (vključno bivolov) ali kopitarjev, brez dlak, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114
 • 4112000000 80: Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali "crust" obdelavi, vključno pergamentno obdelano, ovac ali jagnjet, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114
 • 4113000000 80 (4/0) : Usnje, nadalje obdelano po strojenju ali "crust" obdelavi, vključno pergamentno obdelano, drugih živali, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tarifne številke 4114
 • 4114000000 80 (2/0) : Semiš usnje (vključno s kombinacijo semiš usnja); lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje
 • 4115000000 80 (2/0) : Umetno usnje na osnovi usnja ali usnjenih vlaken v ploščah, listih ali trakovih, tudi v zvitkih; obrezki in drugi ostanki usnja ali umetnega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov; prah in moka iz usnja