OPTIČNI, FOTOGRAFSKI, KINEMATOGRAFSKI, MERILNI, KONTROLNI, PRECIZNI, MEDICINSKI ALI KIRURŠKI INSTRUMENTI IN APARATI; NJIHOVI DELI IN PRIBOR.

 • 9001000000 80 (6/0) : Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken, razen tistih iz tarifne številke 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi iz kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih optično neobdelanih steklenih elementov
 • 9002000000 80 (5/0) : Leče, prizme, zrcala in drugi optični elmenti, iz kakršnega koli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov
 • 9003000000 80 (4/0) : Okviri za očala ali podobni izdelki in njihovi deli
 • 9004000000 80 (2/0) : Očala, naočniki in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi
 • 9005000000 80 (3/0) : Daljnogledi (z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala; drugi astronomski instrumenti in njihova stojala, razen instrumentov za radio astronomijo
 • 9006000000 80 (13/0) : Fotografski aparati (razen kinematografskih); fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen žarnic na razelektrenje iz tarifne številke 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Kinematografske kamere in projektorji, vključno s tistimi z vdelanimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka
 • 9008000000 80 (2/0) : Projektorji slik, razen kinematografskih; fotografski aparati (razen kinematografskih) za povečevanje in pomanjševanje
 • 9010000000 80 (4/0) : Aparati in oprema za fotografske (tudi kinematografske) laboratorije, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; negatoskopi; zasloni za projekcije
 • 9011000000 80 (4/0) : Optični mikroskopi, tudi tisti za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo
 • 9012000000 80 (2/0) : Mikroskopi, razen optičnih mikroskopov; difrakcijski aparati
 • 9013000000 80 (4/0) : Sklopi s tekočimi kristali (LCD), ki ne pomenijo izdelkov, podrobneje opisanih pod drugimi tarifnimi številkami; laserji, razen laserskih diod; druge optične naprave in instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
 • 9014000000 80 (4/0) : Kompasi; drugi navigacijski instrumenti in aparati
 • 9015000000 80 (6/0) : Geodetski (tudi fotogrametrijski), hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri
 • 9016000000 80 (2/0) : Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g), z utežmi ali brez njih
 • 9017000000 80 (5/0) : Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, pantografi, kotomeri, risalni pribori v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
 • 9018000000 80 (16/0) : Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vključno s scintigrafskimi, elektromedicinskimi aparati in aparati za preiskavo vida
 • 9019000000 80 (2/0) : Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati
 • 9020000000 80 (4/0) : Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih filtrov
 • 9021000000 80 (10/0) : Ortopedski pripomočki, tudi bergle, kirurški pasovi in kilni pasovi; opornice in drugi pripomočki za zlome; umetni deli telesa; aparati za izboljšanje sluha in drugi pripomočki, ki se nosijo na telesu ali vdelajo v telo, da bi odpravili hibo ali invalidnost
 • 9022000000 80 (10/0) : Rentgenski aparati in aparati z alfa, beta ali gama žarki za medicinsko, kirurško, zobozdravniško, veterinarsko ali drugo uporabo, vključno z aparati za radiografijo ali radioterapijo; rentgenske cevi in drugi generatorji rentgenskih žarkov, visokonapetostni generatorji, komandne plošče in komandne mize, zasloni, mize, stoli in podobno za preiskovanje in zdravljenje
 • 9023000000 80 (2/0) : Instrumenti, aparati in modeli, namenjeni za demonstriranje (npr. pri pouku ali na razstavah), ki niso primerni za kaj drugega
 • 9024000000 80 (3/0) : Stroji in aparati za preskušanje trdote, natezne tlačne trdnosti, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr. kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)
 • 9025000000 80 (5/0) : Hidrometri in podobni plavajoči instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihrometri, tudi kombinacije teh instrumentov, z možnostjo registriranja ali brez nje
 • 9026000000 80 (4/0) : Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine toplote), razen instrumentov in aparatov iz tarifne številke 9014, 9015, 9028 ali 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Instrumenti in aparati za fizikalne ali kemične analize (npr. polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti in podobno; instrumenti in aparati za merjenje ali kontroliranje toplote, zvoka ali svetlobe (vključno z ekspozimetri); mikrotomi
 • 9028000000 80 (4/0) : Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vključno z merilniki za njihovo umerjanje
 • 9029000000 80 (3/0) : Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo pod tarifno številko 9014 ali 9015; stroboskopi
 • 9030000000 80 (13/0) : Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tarifne številke 9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj
 • 9031000000 80 (7/0) : Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov
 • 9032000000 80 (6/0) : Instrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali krmiljenje
 • 9033000000 80 (2/0) : Deli in pribori (ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz poglavja 90