lonski izmenjalci na osnovi polimerov iz tarifnih številk 3901 do 3913, v primarnih oblikah.

Čeština 1 Deutsch 8 English 14 Français 8 Nederlands 12 Română 1

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

Stirenska kationska izmenjevalna smola, v…

stiren; v primarnih oblikah; v obliki granul

Stirenska kationska izmenjevalna smola, v obliki drobnih granul rumene in rjave barve. Pakirana je v plastenko s pokrovčkom, z vgrajenim sitom in izlivom za lažje iztakanje.

Uporablja se za pridobivanje mehke vode, primerne za uporabo v napravah, ki delujejo na vodno paro, kot so parni čistilniki in podobno.

V plastenko s sredstvom za mehčanje vode se nalije vodo iz vodovoda, vsebino pretrese in iz nje nato izlije mehčano vodo.

Sredstvo je primerno za 15 do 20 polnitev.

Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: STIREN V PRIMARNIH OBLIKAH V OBLIKI GRANUL