ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba.

* Proizvodom, poslanim z Japonske, se priloži Enotni vstopni dokument (CED) ali Enotni veterinarski vstopni dokument (CVED) v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/6 (UL L 3).

  • - - - - 2106909240 80 (0/3) : Beljakovinski hidrolizati in avtoliziran kvas
  • - - - - 2106909245 80: Preparat z vsebnostjo: - več kot 30 mas. %, vendar ne več kot 35 mas. % izvlečka sladkega korena, - več kot 65 mas. %, vendar ne več kot 70 mas. % trikaprilina, ki standardno vsebuje 3 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % glabridina
  • - - - - 2106909250 80: Hidrolizat beljakovin kazeina, ki vsebuje: - 20 mas. % ali več, vendar ne več kot 70 mas. % prostih aminokislin, in - peptone, pri čemer jih ima več kot 90 mas. % molekularno maso ne več kot 2 000 Da
  • - - - - 2106909260 80 (0/102) : Drugo