NARAVNI IN KULTIVIRANI BISERI, DRAGI IN POLDRAGI KAMNI, PLEMENITE KOVINE, KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITIMI KOVINAMI, IN IZ NJIH NAREJENI IZDELKI; IMITACIJE NAKITA; KOVANCI.

 • 7101000000 10: I. NARAVNI ALI KULTIVIRANI BISERI IN DRAGI ALI POLDRAGI KAMNI
 • 7101000000 80 (4/0) : Biseri, naravni ali kultivirani, obdelani ali neobdelani, nesortirani, sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani; naravni ali kultivirani biseri, začasno nanizani zaradi lažjega transporta
 • 7102000000 80 (7/0) : Diamanti, neobdelani ali obdelani, toda nemontirani in nevdelani
 • 7103000000 80 (4/0) : Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, neobdelani ali obdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani ali nevdelani; nesortirani dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, začasno nanizani zaradi lažjega transporta
 • 7104000000 80 (3/0) : Sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, obdelani ali neobdelani, nesortirani ali sortirani, toda nenanizani, nemontirani, nevdelani; nesortirani sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi kamni, začasno nanizani zaradi lažjega transporta
 • 7105000000 80 (2/0) : Prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali poldragih kamnov
 • 7106000000 10: II. PLEMENITE KOVINE IN KOVINE, PLATIRANE S PLEMENITO KOVINO
 • 7106000000 80 (4/0) : Srebro (vključno srebro, prevlečeno z zlatom ali platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu
 • 7107000000 80: Navadne kovine, platirane s slojem srebra, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki
 • 7108000000 80 (5/0) : Zlato (vključno zlato, prevlečeno s platino), neobdelano ali v obliki polizdelkov ali prahu
 • 7109000000 80: Navadne kovine ali srebro, platirani s slojem zlata, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki
 • 7110000000 80 (12/0) : Platina, neobdelana, polizdelki ali v prahu
 • 7111000000 80: Navadne kovine, srebro ali zlato, platirani s slojem platine, brez nadaljnje obdelave, kot polizdelki
 • 7112000000 80 (5/0) : Odpadki in ostanki plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine; drugi ostanki in odpadki, ki vsebujejo plemenite kovine ali njihove spojine, vrst, ki se uporabljajo predvsem za ponovno pridobivanje plemenitih kovin
 • 7113000000 10: III. NAKIT, ZLATARSKI, SREBRARSKI IN DRUGI IZDELKI
 • 7113000000 80 (4/0) : Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine
 • 7114000000 80 (4/0) : Zlatarski ali srebrarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih kovin ali kovin, platiranih s slojem plemenite kovine
 • 7115000000 80 (2/0) : Drugi predmeti iz plemenitih kovin ali iz kovin, platiranih s slojem plemenite kovine
 • 7116000000 80 (2/0) : Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)
 • 7117000000 80 (4/0) : Imitacije nakita
 • 7118000000 80 (2/0) : Kovanci