leseno pohištvo, ki se uporablja za opremo trgovin.

Deutsch 48 English 6 Español 2 Français 18 Nederlands 6 Slovenčina 1

Prenosni razstavni pano za prikaz določenih…

iz lesa; pohištvo; prenosen; za notranjo opremo

Prenosni razstavni pano za prikaz določenih prodajnih izdelkov. Uporablja se v trgovinah in v prodajnih salonih.

Ta izdelek tvorita: - 46 cm x 40 cm velik lesen podstavek iz iverice, na katerega je pritrjena - pokončna plošča iz iveric dimenzij 46 cm x 178 cm in 11,5 cm.

Ta obojestransko pobarvana plošča, ki je obrobljena s plastičnimi robnimi trakovi, ima na eni od stranskih ploskev na polovici višine nameščen prozorni predalček za reklamne prospekte.

Predstavitveni izdelki (na sliki priloženi k ZTI so to 4 različni plastični kotlički) se na razstavni pano nameščajo s pomočjo šablon.

Nameščeni izdelki se lahko odstranijo in nadomestijo z drugimi izdelki. Ob zamenjavi izdelka se na panoju zamenja tudi samolepilna nalepka z imenom izdelka.

Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: IZ LESA POHIŠTVO PRENOSEN ZA NOTRANJO OPREMO