Papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi, z vezivom ali brez njega, toda brez drugega premaza, površinsko barvana ali nebarvana, okrašena ali neokrašena, tiskana ali netiskana, v zvitkih ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, katere koli velikosti.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • - 4810130000 10 (0/16) : Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene, ki v skupni količini vlaken ne vsebujeta vlaken, dobljenih z mehanskim ali kemično-mehanskim postopkom, ali ki vsebujeta do vključno 10 mas. % takšnih vlaken
 • - - 4810130000 80 (2/0) : v zvitkih
 • - - 4810140000 80 (2/0) : v listih, pri katerih ena stranica ne presega 435 mm in druga ne presega 297 mm v neprepognjenem stanju
 • - - 4810190000 80 (2/11) : drug
 • - 4810220000 10: Papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene, ki v skupni količini vlaken vsebujeta več kot 10 mas. % vlaken, dobljenih z mehanskim postopkom ali kemično-mehanskim postopkom
 • - - 4810220000 80 (2/0) : papir majhne mase, premazan
 • - - 4810290000 80 (2/0) : drugo
 • - 4810310000 10: Kraft papir in karton, razen tistih, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene
 • - - 4810310000 80: beljena v masi, ki v skupni količini vlaken vsebujeta več kot 95 mas. % lesnih vlaken, dobljenih s kemičnim postopkom, z maso do vključno 150 g/m$2
 • - - 4810320000 80 (2/0) : beljena v masi, ki v skupni količini vsebujeta več kot 95 mas. % lesnih vlaken, dobljenih s kemičnim postopkom, z maso več kot 150 g/m$2
 • - - 4810390000 80: drugo
 • - 4810920000 10: Drug papir in karton
 • - - 4810920000 80 (3/0) : večplasten
 • - - 4810990000 80 (2/0) : drugo