PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS.

  • 2201000000 80 (2/0) : Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg
  • 2202000000 80 (4/0) : Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tarifne številke|2009
  • 2203000000 80 (4/0) : Pivo, izdelano iz slada
  • 2204000000 80 (6/0) : Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tarifne številke|2009
  • 2205000000 80 (2/0) : Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje
  • 2206000000 80 (12/2) : Druge fermentirane pijače (npr. jabolčnik, hruškovec, medica, sake); mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu
  • 2207000000 80 (2/0) : Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80|vol.|% ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola
  • 2208000000 80 (7/0) : Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80|vol.|%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače
  • 2209000000 80 (6/0) : Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline