PLASTIČNE MASE IN PROIZVODI IZ PLASTIČNIH MAS.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • 3901000000 10: I. PRIMARNE OBLIKE
 • 3901000000 80 (5/0) : Polimeri etilena, v primarnih oblikah
 • 3902000000 80 (4/0) : Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah
 • 3903000000 80 (6/0) : Polimeri stirena, v primarnih oblikah
 • 3904000000 80 (11/0) : Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah
 • 3905000000 80 (10/0) : Polimeri vinilacetata ali drugih vinilestrov, v primarnih oblikah; drugi polimeri vinila, v primarnih oblikah
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrilni polimeri v primarnih oblikah
 • 3907000000 80 (12/0) : Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, alkidne smole, polialil estri in drugi poliestri, v primarnih oblikah
 • 3908000000 80 (2/0) : Poliamidi (PAM), v primarnih oblikah
 • 3909000000 80 (7/0) : Amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikoni, v primarnih oblikah
 • 3911000000 80 (2/0) : Naftne smole, kumaron-inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni in drugi proizvodi, navedeni v opombi|3|k temu poglavju, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah
 • 3912000000 80 (8/0) : Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah
 • 3913000000 80 (2/0) : Naravni polimeri (npr. alginska kislina) in modificirani naravni polimeri (npr. strjene beljakovine, kemični derivati naravnega kavčuka), ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah
 • 3914000000 80 (0/1) : lonski izmenjalci na osnovi polimerov iz tarifnih številk|3901|do 3913, v primarnih oblikah
 • 3915000000 10: II. ODPADKI, OSTRUŽKI IN OSTANKI; POLIZDELKI; IZDELKI
 • 3915000000 80 (4/0) : Odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas
 • 3916000000 80 (3/0) : Monofilamenti, katerih kateri koli premer presega 1|mm, palice, paličice in profilne oblike iz plastičnih mas, površinsko obdelane ali ne, toda drugače neobdelane
 • 3917000000 80 (12/0) : Cevi, gibke cevi in pribor zanje (na primer spojke, kolena, prirobnice) iz plastičnih mas
 • 3918000000 80 (2/0) : Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali ne, v zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali strope, opredeljene z opombo|9|k temu poglavju
 • 3919000000 80 (2/0) : Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge podobne ploščate oblike iz plastičnih mas, vključno tudi tiste v zvitkih
 • 3920000000 80 (24/0) : Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture in so neojačani, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali
 • 3921000000 80 (7/0) : Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas
 • 3922000000 80 (3/0) : Kadi, pršne kadi, umivalniki, pomivalna korita, bideji, straniščne školjke, deske in pokrovi, izplakovalni kotliči in podobni sanitarni proizvodi, iz plastičnih mas
 • 3923000000 80 (8/0) : Izdelki za prevoz ali pakiranje blaga (embalaža), iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala, iz plastičnih mas
 • 3924000000 80 (2/0) : Namizna posoda in pribor, kuhinjska posoda in pribor in drugi gospodinjski izdelki in higienski ali toaletni izdelki, iz plastičnih mas
 • 3925000000 80 (4/0) : Gradbeni proizvodi za vgraditev iz plastičnih mas, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
 • 3926000000 80 (5/0) : Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tarifnih številk|3901|do 3914