Drugo / Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tarifne številke 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tarifne številke 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja.

Ovita preja, izdelana iz sintetičnega, elastomernega…

Ovita preja, izdelana iz sintetičnega, elastomernega (poliuretan) jedra, okoli katerega se spiralno vije sintetična, poliestrska preja, bele barve. Jedro se ne zavija skupaj s prekrivno poliestrsko prejo.

Utemeljitev uvrstitve blaga: Splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature; besedilo k oznakam KN 5606, 5606 00 in 5606 00 91; pojasnjevalne opombe HS k tar.št.5606-točka(A).

Številka ZTI:
SI2007/0255.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2013-07-24.

Nacionalne ključne besede: IZ POLIESTRA IZ PREJE IZ ELASTANA

Ovita preja, izdelana iz sintetičnega, elastomernega…

Ovita preja, izdelana iz sintetičnega, elastomernega (poliuretan) jedra, okoli katerega se spiralno vije sintetična, poliamidna preja, bele barve. Jedro se ne zavija skupaj s prekrivno poliamidno prejo.

Številka ZTI:
SI2007/0254.
Številka ZTI:
SI2005/0176.
Začetek veljavnosti:
.
Konec veljavnosti:
2013-07-24.

Nacionalne ključne besede: IZ POLIAMIDA IZ PREJE IZ ELASTANA