POSEBNE OZNAKE KOMBINIRANE NOMENKLATURE.

  • 9905000000 10: Določeno blago iz Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 (uvoz in izvoz)
  • - 9905000000 80: Osebna lastnina fizičnih oseb, ki prenašajo svoje običajno prebivališče
  • - 9919000000 80: Naslednje blago razen zgoraj navedenega: – Bale in gospodinjski predmeti, ki pripadajo osebi, ki prenaša svoje običajno prebivališče ob svoji poroki; osebna lastnina, ki je pridobljena z dedovanjem. – Šolska oprava, izobraževalno gradivo in s tem povezana gospodinjska oprema – Krste, v katerih je telo, žare, ki vsebujejo pepel pokojnih oseb, in pogrebni okrasni predmeti – Blago za dobrodelne in človekoljubne organizacije ter blago, namenjeno žrtvam elementarnih nesreč
  • 9930000000 80 (3/0) : Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov
  • 9931000000 80 (3/0) : Blago, ki se dostavlja posadki objekta in naprave na morju, ali blago za delovanje motorjev, strojev in druge opreme na objektu in napravi na morju
  • 9950000000 80: Oznaka se uporablja samo pri trgovanju z blagom med državami članicami za posamezne transakcije, katerih vrednost je manjša od 200 EUR, ter v nekaterih primerih za poročanje o ostalih proizvodih