DRUGA RASTLINSKA TEKSTILNA VLAKNA; PAPIRNA PREJA IN TKANINE IZ PAPIRNE PREJE.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 5301000000 80 (5/0) : Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
  • 5302000000 80 (2/0) : Prava konoplja (Cannabis sativa L.), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki prave konoplje (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
  • 5303000000 80 (2/0) : Juta in druga tekstilna ličnata vlakna (ne vključuje lanu, konoplje in ramije), surova ali predelana, toda nepredena; predivo in odpadki iz teh vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
  • 5305000000 80 (0/1) : Kokosovo vlakno, abaka (manilska konoplja ali Musa textilis Nee), ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu, surova ali predelana, toda nepredena; predivo, izčeski in odpadki teh vlaken (vključno z odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)
  • 5306000000 80 (2/0) : Lanena preja
  • 5307000000 80 (2/0) : Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja
  • 5309000000 80 (6/0) : Lanene tkanine
  • 5310000000 80 (2/0) : Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken iz tarifne številke|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje