VOZILA, RAZEN ŽELEZNIŠKIH ALI TRAMVAJSKIH TIRNIH VOZIL, TER NJIHOVI DELI IN PRIBOR.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktorji (razen traktorjev iz tarifne številke|8709)
 • 8702000000 80 (5/0) : Motorna vozila za prevoz 10|ali več oseb, vštevši voznika
 • 8703000000 80 (16/0) : Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz oseb (razen vozil iz tarifne številke|8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz oseb in blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili
 • 8704000000 80 (9/0) : Motorna vozila za prevoz blaga
 • 8705000000 80 (5/0) : Motorna vozila za posebne namene (npr. samonakladalna vozila za prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali, gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi mešalniki, vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje ali posipavanje, mobilne delavnice, mobilne radiološke enote), razen motornih vozil, ki so konstruirana predvsem za prevoz oseb ali blaga
 • 8706000000 80 (6/0) : Šasije z vgrajenimi motorji, za motorna vozila iz tarifnih številk|8701|do 8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Karoserije (vključno kabine) za motorna vozila iz tarifnih številk|8701|do 8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Deli in pribor za motorna vozila iz tarifnih številk|8701|do 8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Samovozni delovni vozički, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, lukah ali na letališčih za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; deli navedenih vozil
 • 8710000000 80: Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vključno tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi, in njihovi deli
 • 8711000000 80 (7/0) : Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice
 • 8712000000 80 (2/0) : Dvokolesa in druga podobna kolesa (tudi dostavni tricikli), brez motornega pogona
 • 8713000000 80 (2/0) : Vozički za invalidne osebe, z motornim ali drugačnim mehanskim pogonom ali brez takega pogona
 • 8714000000 80 (10/0) : Deli in pribor vozil iz tarifnih številk|8711|do 8713
 • 8715000000 80 (2/0) : Otroški vozički in njihovi deli
 • 8716000000 80 (8/0) : Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila brez lastnega pogona; njihovi deli