RAZNI IZDELKI.

 • 9601000000 80 (2/0) : Slonova kost, kost, želvovina, rogovi, rogovi jelenov, korale, biserovina in drugi materiali živalskega izvora za rezljanje, obdelani, in izdelki iz teh materialov (vključno z izdelki, dobljenimi z oblikovanjem oz. modeliranjem)
 • 9602000000 80 (2/0) : Obdelani materiali rastlinskega ali mineralnega izvora, za rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana, neutrjena želatina (razen želatine, ki se uvršča pod tarifno številko 3503) in izdelki iz neutrjene želatine
 • 9603000000 80 (8/0) : Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev, aparatov ali vozil), ročne mehanične priprave za čiščenje podov, brez motorja; omela in pernata omela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji; brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov z valjem)
 • 9604000000 80: Ročna sita in ročna rešeta
 • 9605000000 80: Potovalni kompleti za osebna toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke
 • 9606000000 80 (6/0) : Gumbi, gumbi pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce, gumbi, ki se še oblačijo (prekrijejo), in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi
 • 9607000000 80 (4/0) : Zadrge in njihovi deli
 • 9608000000 80 (9/0) : Kemični svinčniki; flomastri in označevalci s konico iz polsti ali drugega poroznega materiala; nalivna peresa in podobna peresa; peresa za kopiranje; patentni svinčniki; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; deli (vključno kapice in ščipalke) navedenih izdelkov, razen tistih iz tarifne številke 9609
 • 9609000000 80 (3/0) : Svinčniki (razen svinčnikov iz tarifne številke 9608), pisala, mine za svinčnike, pasteli, risalno oglje, pisalna ali risalna kreda in krojaška kreda
 • 9610000000 80: Tablice in table, za pisanje ali risanje, z okvirji ali brez okvirjev
 • 9611000000 80: Ročni datumski pečati, žigi, numeratorji in podobno (vključno priprave za tiskanje ali vtiskovanje na nalepkah); ročni vrstičniki in garniture za tiskanje, ki imajo take vrstičnike
 • 9612000000 80 (2/0) : Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vključno s trakovi na kolesih ali v kasetah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje
 • 9613000000 80 (4/0) : Vžigalniki za cigarete in drugi vžigalniki, vključno z mehaničnimi ali električnimi, in njihovi deli, razen kremenov in stenjev
 • 9614000000 80 (2/0) : Tobačne pipe (vključno glave za pipe) in ustniki za cigare ali cigarete ter njihovi deli
 • 9615000000 80 (4/0) : Glavniki, sponke za lase in podobno; lasnice, igle za kodre, sponke za kodre, navijalke za lase in podobno, razen tistih iz tarifne številke 8516, in njihovi deli
 • 9616000000 80 (2/0) : Pršila za dišave in podobna toaletna pršila, naprave in glave zanje; blazinice za pudranje in blazinice za nanašanje kozmetičnih ali toaletnih preparatov
 • 9617000000 80 (0/1) : Termovke in druge posode z vakuumsko izolacijo, kompletne; njihovi deli, razen steklenih vložkov
 • 9618000000 80: Krojaške lutke in druge figure za razstavljanje; avtomati in drugi animirani prikazovalniki za aranžiranje izložb
 • 9619000000 80 (12/0) : Damski vložki in tamponi, otroške plenice in plenične predloge ter podobni izdelki iz kakršnega koli materiala
 • 9620000000 80 (4/0) : Eno-, dvo- in trinožna stojala in podobni izdelki