JEDRSKI REAKTORJI, KOTLI, STROJI IN MEHANSKE NAPRAVE; NJIHOVI DELI.

 • 8401000000 80 (4/0) : Jedrski reaktorji; gorilni elementi (polnjenja), neobsevani, za jedrske reaktorje; stroji in aparati za separacijo izotopov
 • 8402000000 80 (6/0) : Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo
 • 8403000000 80 (2/0) : Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tarifne številke 8402
 • 8404000000 80 (3/0) : Pomožne naprave za kotle iz tarifne številke 8402 ali 8403 (npr. ekonomizerji, odstranjevalniki saj in lovilniki plina; kondenzatorji za energetske enote na vodno ali drugo paro
 • 8405000000 80 (2/0) : Generatorji za generatorski ali vodni plin, s svojimi čistilniki ali brez njih; acetilenski generatorji in podobni generatorji na moker postopek, s svojimi čistilniki ali brez njih
 • 8406000000 80 (5/0) : Turbine na vodno in drugo paro
 • 8407000000 80 (10/0) : Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata
 • 8408000000 80 (3/0) : Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji)
 • 8409000000 80 (4/0) : Deli, ki so primerni samo ali zlasti za motorje iz tarifne številke 8407 ali 8408
 • 8410000000 80 (5/0) : Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi regulatorji
 • 8411000000 80 (12/0) : Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine
 • 8412000000 80 (9/0) : Drugi pogonski stroji in motorji
 • 8413000000 80 (15/0) : Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih, dvigala za tekočine
 • 8414000000 80 (10/0) : Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno s tistimi, ki imajo filtre
 • 8415000000 80 (7/0) : Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati
 • 8416000000 80 (4/0) : Gorilniki za kurišča na tekoče gorivo, na trdno gorivo v prahu ali na plin; mehanske naprave za kurjenje, vključno z njihovimi mehanskimi rešetkami, mehanskimi odstranjevalci pepela in podobnimi napravami
 • 8417000000 80 (4/0) : Industrijske ali laboratorijske peči, vključno peči za sežiganje, neelektrične
 • 8418000000 80 (13/0) : Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatskih naprav iz tarifne številke 8415
 • 8419000000 80 (15/0) : Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno električno ogrevani) (brez peči in druge opreme iz tarifne številke 8514), za obdelavo materiala s spremembo temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parjenje, sušenje, izhlapevanje, vplinjevanje, kondenzacija ali hlajenje, razen gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični
 • 8420000000 80 (4/0) : Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje
 • 8421000000 80 (15/0) : Centrifuge, vključno centrifugalni sušilniki; naprave in aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov
 • 8422000000 80 (7/0) : Pomivalni stroji; stroji za pomivanje ali sušenje steklenic ali druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za zavijanje na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač
 • 8423000000 80 (8/0) : Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi tehtanja; uteži za tehtnice vseh vrst
 • 8424000000 80 (10/0) : Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu; gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni; brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje s curkom
 • 8425000000 80 (10/0) : Škripčevja in škripci; vodoravni in navpični vitli; dvigala za velike tovore z majhno dvižno višino
 • 8426000000 80 (12/0) : Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in delovna vozila, opremljena z dvigalom
 • 8427000000 80 (3/0) : Viličarji; druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo
 • 8428000000 80 (10/0) : Drugi stroji za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje (npr. dvigala, premične stopnice, transporterji in žičnice)
 • 8429000000 80 (10/0) : Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni
 • 8430000000 80 (12/0) : Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki
 • 8431000000 80 (10/0) : Deli, primerni za uporabo samo ali zlasti s stroji iz tarifnih številk 8425 do 8430
 • 8432000000 80 (12/0) : Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu; valjarji za travnike in športne terene
 • 8433000000 80 (13/0) : Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z balarji za slamo in krmo; kosilnice za travo; stroji za čiščenje, sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih kmetijskih pridelkov, razen strojev iz tarifne številke 8437
 • 8434000000 80 (3/0) : Molzni stroji in mlekarski stroji
 • 8435000000 80 (2/0) : Stiskalnice, sadni mlini in podobni stroji, ki se uporabljajo za pridobivanje vina, jabolčnika, sadnih sokov ali podobnih napitkov ali pijač
 • 8436000000 80 (8/0) : Drugi stroji za kmetijstvo, hortikulturo, gozdarstvo, perutninarstvo in čebelarstvo, vključno z napravami za kalitev z mehansko ali termično opremo; valilniki in tople baterije za piščance
 • 8437000000 80 (3/0) : Stroji za čiščenje ali sortiranje semena, zrnja ali suhih stročnic; stroji za mlinsko industrijo ali za predelavo žit ali suhih stročnic, razen strojev za kmetijska gospodarstva
 • 8438000000 80 (8/0) : Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti pod drugimi tarifnimi številkami tega poglavja, za industrijsko pripravljanje ali proizvodnjo hrane ali pijač, drugačni od strojev za ekstrakcijo ali pripravljanje živalskih ali rastlinskih masti ali olj
 • 8439000000 80 (6/0) : Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona
 • 8440000000 80 (2/0) : Knjigoveški stroji, vključno s stroji za šivanje knjig
 • 8441000000 80 (6/0) : Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst
 • 8442000000 80 (3/0) : Stroji, aparati in naprave (razen strojev iz tarifnih številk 8456 do 8465) za pripravljanje ali izdelovanje plošč, valjev ali drugih tiskarskih oblik; plošče, valji ali druge tiskarske oblike; litografski kamni, plošče in valji, pripravljeni za tiskarske namene (npr. brušeni, uzrnjeni ali polirani)
 • 8443000000 80 (16/0) : Tiskarski stroji, ki se uporabljajo za tiskanje v smislu tiskanja z uporabo plošč, valjev in drugih tiskarskih komponent iz tarifne številke 8442; drugi tiskalniki, stroji za kopiranje in stroji za pošiljanje telefaksov, kombinirani ali ne; deli in pribor
 • 8444000000 80 (2/0) : Stroji za ekstrudiranje (brizganje), izvlačenje, teksturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih tekstilnih filamentov
 • 8445000000 80 (9/0) : Stroji za pripravljanje tekstilnih vlaken; stroji za predenje, združevanje (dubliranje) ali sukanje in drugi stroji za proizvodnjo tekstilne preje; tekstilni stroji za navijanje (vključno za navijanje votka) in stroji za pripravljanje tekstilne preje za uporabo na strojih iz tarifne številke 8446 ali 8447
 • 8446000000 80 (5/0) : Tkalski stroji (statve)
 • 8447000000 80 (5/0) : Pletilni stroji, šivalni prepletilniki in stroji za proizvodnjo ovite preje, tila, čipk, vezenin, pozamenterije, pletenic ali mrež in tafting stroji
 • 8448000000 80 (15/0) : Pomožni stroji za uporabo s stroji iz tarifne številke 8444, 8445, 8446 ali 8447 (npr. nitni stroji, žakarski stroji, avtomatske naprave za ustavljanje in mehanizmi za spreminjane smeri čolničkov); deli in pribor, ki so primerni za uporabo samo ali zlasti s stroji iz te tarifne številke ali iz tarifne številke 8444, 8445, 8446 ali 8447 (npr. vretena in krila za vretena, garniture za mikalnike, glavniki, ekstruzijske šobe, čolnički, nicalnice, listi za nicalnice in igle)
 • 8449000000 80: Stroji za proizvodnjo ali končno obdelavo klobučevine ali netkanega blaga v metraži ali v določenih oblikah, vključno s stroji za izdelovanje klobukov iz klobučevine; kalupi za klobuke
 • 8450000000 80 (6/0) : Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno s stroji, ki perejo in sušijo
 • 8451000000 80 (9/0) : Stroji (razen strojev iz tarifne številke 8450) za pranje, čiščenje, ožemanje (perila), sušenje, likanje (vključno s stiskalnicami za fiksiranje), beljenje, barvanje, apretiranje, dovrševanje, prevlačenje ali impregniranje tekstilne preje, tkanin, pletenin idr. ali gotovih tekstilnih predmetov in stroji za nanašanje paste na osnovno tkanino ali drugo podlago, ki se uporablja pri proizvodnji talnih oblog, kot je linolej; stroji za navijanje, odvijanje, zlaganje, rezanje ali zobčasto izrezovanje tekstilnih materialov
 • 8452000000 80 (6/0) : Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tarifne številke 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje
 • 8453000000 80 (4/0) : Stroji za pripravljanje, strojenje in obdelavo surovih ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), proizvodnjo ali popravilo obutve ali drugih predmetov iz surovih ali strojenih kož (z dlako ali brez nje), razen šivalnih strojev
 • 8454000000 80 (4/0) : Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali livarnah kovin
 • 8455000000 80 (6/0) : Valjarniška ogrodja in proge, za kovine; valji za valjarniška ogrodja in proge
 • 8456000000 80 (8/0) : Stroji za obdelovanje materialov vseh vrst z odvzemanjem materiala z laserjem ali drugim svetlobnim ali fotonskim snopom, ultrazvokom, elektroerozijo, elektrokemičnim postopkom, elektronskim snopom, ionskim snopom ali snopom plazme; stroji za rezanje z vodnim curkom
 • 8457000000 80 (3/0) : Centri za strojno obdelavo, stroji, izdelani po principu standardnih enot (z eno postajo) in prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin
 • 8458000000 80 (6/0) : Stružnice (vključno stružni centri) za odstranjevanje kovin
 • 8459000000 80 (17/0) : Obdelovalni stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala (vključno s stroji z delovnimi enotami na vodilih), z vrtanjem, povečevanjem odprtin (s struženjem ali rezkanjem), z rezkanjem, vrezovanjem ali narezovanjem navojev, razen stružnic iz tarifne številke 8458
 • 8460000000 80 (13/0) : Obdelovalni stroji za čiščenje, ostrenje, brušenje, honanje, lepanje, poliranje ali drugačno dodelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z brusi, abrazivi ali z izdelki za poliranje, razen strojev za izdelavo zobnikov z rezanjem, brušenjem ali dodelavo zobnikov iz tarifne številke 8461
 • 8461000000 80 (5/0) : Obdelovalni stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov z odvzemanjem materiala: s skobljanjem, z izdelavo utorov, vlečenjem, rezanjem zobnikov, brušenjem zobnikov ali dodelavo zobnikov, z žaganjem, z odrezovanjem in drugimi postopki, ki niso na drugem mestu navedeni in ne zajeti
 • 8462000000 80 (13/0) : Obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin s prostim kovanjem ali kovanjem v kalupih; obdelovalni stroji (vključno s stiskalnicami) za obdelavo kovin z upogibanjem, prepogibanjem, ravnanjem, uravnavanjem, prerezovanjem ali izrezovanjem, za rezanje s striženjem; stiskalnice za obdelavo kovin ali kovinskih karbidov, ki niso zgoraj navedene
 • 8463000000 80 (4/0) : Drugi stroji za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez odvzemanja materiala
 • 8464000000 80 (3/0) : Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, azbesta, cementa in podobnih mineralnih materialov ali za hladno obdelavo stekla
 • 8465000000 80 (10/0) : Stroji (vključno s stroji za povezovanje z žeblji, žičnimi sponkami, lepljenjem ali drug način sestavljanja) za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih materialov
 • 8466000000 80 (8/0) : Deli in pribor, uporabni samo ali zlasti s stroji iz tarifnih številk 8456 do 8465, vključno z držali za obdelovance in orodje, samoodpiralnimi glavami za rezanje navojev, razdelilnimi glavami in drugimi specialnimi dodatnimi napravami za stroje; držala za katero koli vrsto orodja, ki se pri delu držijo v roki
 • 8467000000 80 (14/0) : Ročno orodje, pnevmatsko, hidravlično, ali z vdelanim električnim ali neelektričnim motorjem
 • 8468000000 80 (4/0) : Stroji in aparati za spajkanje in varjenje, vključno s stroji, ki lahko režejo, razen strojev iz tarifne številke 8515; stroji in aparati na plin za površinsko kaljenje
 • 8470000000 80 (7/0) : Računski stroji in stroji za snemanje, reprodukcijo in prikazovanje podatkov z računskimi funkcijami žepne velikosti; knjigovodski stroji, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami; registrirne blagajne
 • 8471000000 80 (9/0) : Računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu
 • 8472000000 80 (3/0) : Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni stroji - hektografski ali na matrice, stroji za naslavljanje, avtomatski stroji za izplačilo bankovcev, stroji za sortiranje, štetje ali pakiranje kovancev, stroji za šiljenje svinčnikov, stroji za perforiranje ali spajanje z žičnimi sponkami)
 • 8473000000 80 (6/0) : Deli in pribor (razen pokrovov, kovčkov za stroje ipd.), ki so samo ali zlasti primerni za uporabo s stroji iz tarifnih številk 8470 do 8472
 • 8474000000 80 (8/0) : Stroji za sortiranje, sejanje, separacijo, pranje, drobljenje, mletje, mešanje ali gnetenje zemlje, kamna, rudnin ali drugih trdnih mineralnih materialov (vključno s prahom ali pasto); stroji za aglomeriranje, modeliranje ali oblikovanje trdnih mineralnih goriv, keramične mase, cementa, sadre ali drugih mineralnih izdelkov v obliki prahu ali paste; stroji za izdelavo peščenih livarskih kalupov
 • 8475000000 80 (5/0) : Stroji za montiranje električnih ali elektronskih žarnic, sijalk ali elektronk ali bliskovnih žarnic v steklene plašče; stroji za proizvodnjo ali vročo obdelavo stekla in steklenih izdelkov
 • 8476000000 80 (7/0) : Avtomatski stroji za prodajo blaga (npr. stroji za poštne znamke, cigarete, hrano ali napitke), vključno s stroji za menjanje denarja za drobiž
 • 8477000000 80 (9/0) : Stroji za obdelavo gume ali plastične mase ali za izdelavo izdelkov iz teh materialov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
 • 8478000000 80 (2/0) : Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
 • 8479000000 80 (14/0) : Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
 • 8480000000 80 (11/0) : Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase
 • 8481000000 80 (6/0) : Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle, rezervoarje, velike posode in podobno, vključno z redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi ventili
 • 8482000000 80 (9/0) : Kotalni ležaji
 • 8483000000 80 (7/0) : Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi)
 • 8484000000 80 (3/0) : Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila
 • 8486000000 80 (5/0) : Stroji in aparati, ki se uporabljajo samo ali zlasti za izdelavo polprevodniških ingotov, rezin, polprevodniških naprav, elektronskih integriranih vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov; stroji in aparati opredeljeni v opombi 9(C) tega poglavja; deli in pribor
 • 8487000000 80 (2/0) : Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju