RUDE, ŽLINDRE IN PEPELI.

 • 2601000000 80 (4/0) : Železove rude in koncentrati, tudi praženi železovi piriti
 • 2602000000 80: Manganove rude in koncentrati, vključno železo-manganove rude in koncentrati z 20 % in več mangana, računano na suh izdelek
 • 2603000000 80: Bakrove rude in koncentrati
 • 2604000000 80: Nikljeve rude in koncentrati
 • 2605000000 80: Kobaltove rude in koncentrati
 • 2606000000 80: Aluminijeve rude in koncentrati
 • 2607000000 80: Svinčeve rude in koncentrati
 • 2608000000 80: Cinkove rude in koncentrati
 • 2609000000 80: Kositrove rude in koncentrati
 • 2610000000 80: Kromove rude in koncentrati
 • 2611000000 80: Volframove rude in koncentrati
 • 2612000000 80 (2/0) : Uranove ali torijeve rude in koncentrati
 • 2613000000 80 (2/0) : Molibdenove rude in koncentrati
 • 2614000000 80: Titanove rude in koncentrati
 • 2615000000 80 (2/0) : Niobijeve, tantalove, vanadijeve in cirkonijeve rude in koncentrati
 • 2616000000 80 (2/0) : Rude plemenitih kovin in koncentrati
 • 2617000000 80 (2/0) : Druge rude in koncentrati
 • 2618000000 80: Granulirana žlindra (žlindrni pesek), dobljena pri pridobivanju železa ali jekla
 • 2619000000 80 (2/0) : Žlindra (razen granulirane žlindre), škaja in drugi odpadki pri pridobivanju železa ali jekla
 • 2620000000 80 (12/0) : Žlindra, pepeli in ostanki (razen tistih od proizvodnje železa ali jekla), ki vsebujejo kovine, arzen ali njihove spojine
 • 2621000000 80 (2/0) : Druge žlindre in pepeli, vključno pepel morskih alg, surova soda; pepel in ostanki, ki nastanejo po sežigu komunalnih odpadkov