BELJAKOVINSKE SNOVI; MODIFICIRANI ŠKROBI; LEPILA; ENCIMI.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 3501000000 80 (2/0) : Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila
  • 3502000000 80 (5/0) : Albumini (vključno koncentrati dveh ali več proteinov iz sirotke z vsebnostjo 80|mas.|% ali več proteinov iz sirotke, računano na suho snov), albuminati in drugi albuminski derivati
  • 3503000000 80 (2/0) : Želatina (vključno z želatino v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, po površini obdelano ali ne ali barvano) in njeni derivati; želatina iz ribjih mehurjev; druga lepila živalskega izvora, razen kazeinskih lepil iz tarifne številke|3501
  • 3504000000 80 (2/0) : Peptoni in njihovi derivati; druge proteinske snovi in njihovi derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; prah iz kož, strojenih s|kromom ali ne
  • 3505000000 80 (2/0) : Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov
  • 3506000000 80 (4/0) : Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje, v pakiranjih do vključno 1|kg neto mase
  • 3507000000 80 (2/0) : Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu