SVILA.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • 5001000000 80: Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje
  • 5002000000 80: Surova svila (nepredena)
  • 5003000000 80 (2/0) : Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali)
  • 5004000000 80 (2/0) : Svilena preja (razen preje, spredene iz svilenih odpadkov), nepripravljena za prodajo na drobno
  • 5005000000 80 (2/0) : Preja, spredena iz svilenih odpadkov, nepripravljena za prodajo na drobno
  • 5006000000 80 (2/0) : Svilena preja in preja, spredena iz svilenih odpadkov, pripravljena za prodajo na drobno; svileni katgut
  • 5007000000 80 (3/0) : Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov