ELEKTRONSKI.

ЕЛЕКТРОНЕН 5 ELEKTRONICKÉ 324 ELEKTRONISK 29 ELEKTRONISCH 5330 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 11 ELECTRONIC 2671 ELECTRONICO 69 ELEKTROONILINE 2 SÄHKÖINEN 66 ÉLECTRONIQUE, ABSTRAIT 13 ELEKTRONIČKI 3 ELEKTRONIKUS 53 ELETTRONICO 70 ELEKTRONINIAI 1 ELEKTRONISKS 33 ELEKTRONISCH 519 ELEKTRONICZNY 177 ELECTRONICO 6 ELECTRONIC 12 ELEKTRONICKÝ 29 ELEKTRONISK 75

Radio frekvenčni sistem velike moči z usmerjeno…

magnetroni; antene; elektronski; za dvigovanje

Radio frekvenčni sistem velike moči z usmerjeno energijo, ki deluje na frekvenci 1.346 MHz s konično močjo 87.7 dBw.

Sestavljen je iz stojala, ki omogoča rotacijo, premikanje v navpični smeri in nagibanje ploščate antene pravokotne oblike.

V stojalu so nameščeni magnetron in elektromotorni pogoni. Sistem se upravlja z ustrezno programsko opremo.

Stojalo je narejeno iz navadnih kovin. Glavna funkcija sistema je varno zaustavljanje avtomobilov, kamionov, motornih koles, plovil ali brezpilotnih letal s pomočjo radio frekvenčnih pulzov energije, ki dezaktivirajo njihova elektronska vezja.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: MAGNETRONI ANTENE ELEKTRONSKI ZA DVIGOVANJE

Izdelek je elektronski senzor merilnika pretoka…

iz navadnih kovin; elektronski; senzorji; merila; merilniki pretoka

Izdelek je elektronski senzor merilnika pretoka tekočine. Senzor merilnika se vgradi v cevovod.

Deluje na principu vrtenja lopatastega kolesa mimo senzorja položaja. Hitrost vrtenja kolesa je sorazmerna hitrosti pretoka tekočine.

Signal se prenese na prikazovalno elektroniko, ki ni predmet te zavezujoče informacije. Zunanje ohišje je iz navadne kovine in ima priključni kabel za povezavo na prikazovalnik.

Senzor pretoka se uporablja v napravi za regulacijo temperature orodij.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: IZ NAVADNIH KOVIN ELEKTRONSKI SENZORJI MERILA MERILNIKI PRETOKA

Izdelek je elektronski krmilnik za avtomatsko…

električen; elektronski; avtomatski; termostati; elektronski…

Izdelek je elektronski krmilnik za avtomatsko regulacijo temperature tekočine. Uporablja se v napravi za vzdrževanje temperature orodij.

Krmilnik ne vsebuje tipal temperature in pretoka regulirane tekočine. Na prednji strani ima LED prikazovalnike za prikaz nastavljene željene temperature, za prikaz dejansko izmerjene temperature in prikaz pretoka tekočine, ter tipke za nastavljanje željenih vrednosti.

Na zadnji strani ima priključke za vhodne in izhodne signale. Približne dimenzije naprave so: dolžina 100 mm, širina 100 mm in višina 100 mm.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: ELEKTRIČEN ELEKTRONSKI AVTOMATSKI TERMOSTATI ELEKTRONSKI REGULATORJI REGULATORJI

Izdelek je monolitno elektronsko integrirano…

Izdelek je monolitno elektronsko integrirano vezje, katerega funkcija je napetostna regulacija enosmerne napetosti.

Najvišja vhodna napetost je 38 V. Izhodna napetost se da nastaviti na vrednosti med 3,3 V in 5 V.

Ohišje je dimenzije 4 x 5 mm in oblike z dvema vrstama nogic za površinsko montažo.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: ELEKTRIČEN ELEKTRONSKI REGULATORJI NAPETOSTI INTEGRIRANA VEZJA MONOLITNA INTEGRIRANA VEZJA