OGRODJA.

КОНСТРУКЦИИ 4 KONSTRUKCE 85 KONSTRUKTIONER 7 KONSTRUKTION 767 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 STRUCTURES 131 CONSTRUCCION 168 RAKENNE 16 CONSTRUCTION 46 KONSTRUKCIJE 2 SZERKEZETEK ÉS RÉSZEI 5 COSTRUZIONI 20 KONSTRUKCIJOS 2 KONSTRUKCIJAS 2 CONSTRUCTIEWERKEN 77 KONSTRUKCJE 161 CONSTRUCAO 8 CONSTRUCŢII 6 KONŠTRUKCIE 31 KONSTRUKTION 21

Izdelek je industrijski skladiščni objekt…

cevi; jekla; aluminij; profili; ogrodja

Izdelek je industrijski skladiščni objekt s streho v obliki dvokapnice. Ogrodje je narejeno iz jeklene in aluminijaste konstrukcije.

Streha in zidovi so v celoti prekriti s trdnimi panelnimi ploščami. Uporablja se za skladiščne namene.

Lahko je različnih velikosti. Dobavlja se v razstavljenem stanju.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: CEVI JEKLA ALUMINIJ PROFILI OGRODJA

Izdelek je industrijski skladiščni šotor…

cevi; aluminij; profili; ponjave; jelka; ogrodja

Izdelek je industrijski skladiščni šotor s streho v obliki dvokapnice. Ogrodje je narejeno iz jeklene in aluminijaste konstrukcije.

Streha objekta je pokrita s ponjavo, stene so obložene s trdnimi paneli. Ponjava je narejena iz tekstilnega materiala popolnoma prekritega s plastično maso z obeh strani.

Zaradi enakovrednosti zastopanega materiala (ponjava-paneli) v razmerju 50:50 se pri uvrščanju uporabi splošno pravilo za razlago kombinirane nomenklature 3 (c).

Objekt se uporablja za skladiščne in podobne namene. Lahko je različnih velikosti. Dobavlja se v razstavljenem stanju.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: CEVI ALUMINIJ PROFILI PONJAVE JELKA OGRODJA