ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO.

PRO DIAGNOSTICKÉ ÚČELY 22 ZU DIAGNOSTISCHEN ZWECKEN 135 FOR DIAGNOSTIC USE 109 PARA DIAGNOSTICO 14 POUR DIAGNOSTIC 47 PER USO DIAGNOSTICO 12 DIAGNOSTIKAS PIELIETOJUMAM 1 VOOR DIAGNOSEGEBRUIK 28 DO UŻYTKU W DIAGNOSTYCE 22 NA DIAGNOSTICKÉ POUŽITIE 38 FÖR DIAGNOSTISKT BRUK 3

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije)…

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije) pri pacientih v obliki hemokulturne stekleničke, v kateri se nahajata reagent in gojišče pod aerobnimi pogoji.

V steklenički s podaljšanim vratom se nahaja posebno gojišče pod aerobnimi pogoji, ki je sestavljeno iz kvasnega ekstrakta, sladkorjev, hemina, tiolov, aminokislin, ip., da se omogoči hitrejša rast aerobnih mikroorganizmov in kemični reagent, ki reagira s CO2, ki ga proizvajajo takšni mikroorganizmi.

Hemokulturna steklenička se uporablja tako, da se pacientu preko vakuumskega sistema odvzame določena količina venske krvi (8-10 ml), ki se nato vstavi v hemokulturni analizator in se inkubira po predpisanem protokolu 5 do 7 dni oziroma do signala, da so prisotni aerobni mikroorganizmi.

Aerobni mikroorganizmi presnavljajo sestavine gojišča in proizvajajo CO2, ki poveča fluoresciranje kemičnega reagenta, prisotnega na dnu stekleničke, kar zaznava analizator.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: IN VITRO ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO ZA LABORATORIJSKE NAMENE V STEKLENIČKAH SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije)…

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije) pri pacientih v obliki hemokulturne stekleničke, v kateri se nahajata reagent in gojišče pod anaerobnimi pogoji.

V steklenički s podaljšanim vratom se nahaja posebno gojišče pod anaerobnimi pogoji, ki je sestavljeno iz kvasnega ekstrakta, sladkorjev, hemina, tiolov, aminokislin, ip., da se omogoči hitrejša rast anaerobnih mikroorganizmov in kemični reagent, ki reagira s CO2, ki ga proizvajajo takšni mikroorganizmi.

Hemokulturna steklenička se uporablja tako, da se pacientu preko vakuumskega sistema odvzame določena količina venske krvi (8-10 ml), ki se nato vstavi v hemokulturni analizator in se inkubira po predpisanem protokolu 5 do 7 dni oziroma do signala, da so prisotni anaerobni mikroorganizmi.

Anaerobni mikroorganizmi presnavljajo sestavine gojišča in proizvajajo CO2, ki poveča fluoresciranje kemičnega reagenta, prisotnega na dnu stekleničke, kar zaznava analizator.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: IN VITRO ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO ZA LABORATORIJSKE NAMENE V STEKLENIČKAH SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije)…

Izdelek za diagnosticiranje sepse (septicemije) pri pacientih v obliki hemokulturne stekleničke, v kateri se nahajata reagent in gojišče pod aerobnimi pogoji.

V steklenički s podaljšanim vratom se nahaja posebno gojišče pod aerobnimi pogoji, ki je sestavljeno iz kvasnega ekstrakta, sladkorjev, hemina, tiolov, aminokislin, ip., da se omogoči hitrejša rast aerobnih mikroorganizmov in kemični reagent, ki reagira s CO2, ki ga proizvajajo takšni mikroorganizmi.

Hemokulturna steklenička se uporablja tako, da se pacientu preko vakuumskega sistema odvzame določena količina venske krvi (3 ml), ki se nato vstavi v hemokulturni analizator in se inkubira po predpisanem protokolu 5 do 7 dni oziroma do signala, da so prisotni aerobni mikroorganizmi.

Aerobni mikroorganizmi presnavljajo sestavine gojišča in proizvajajo CO2, ki poveča fluoresciranje kemičnega reagenta, prisotnega na dnu stekleničke, kar zaznava analizator.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: IN VITRO ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO ZA LABORATORIJSKE NAMENE V STEKLENIČKAH SESTAVLJENI DIAGNOSTIČNI REAGENTI

Steklena vakuumska epruveta, prostornine…

človeška kri; iz stekla; kemični preparati; za diagnostično uporabo;…

Steklena vakuumska epruveta, prostornine 10 ml, dolžine približno 9,5 cm in premera 12 mm, znotraj sterilna, z dodatkom mešanice kemikalij (K3EDTA, kemični fiksativ, surfaktanti, organski pufer, kemikalije za uravnavanje pH, ionske moči in osmolarnosti), za ohranjanje vzorca krvi.

Zaprta je z gumijastim zamaškom rjavo črne barve. Namenjena je za uporabo skupaj z injekcijsko iglo s plastičnim vodilom za vakuumske epruvete (ki pa ni predmet te informacije).

Uporablja se v medicini pri odvzemu venske krvi za analizo proste celične DNA.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: ČLOVEŠKA KRI IZ STEKLA KEMIČNI PREPARATI ZA DIAGNOSTIČNO UPORABO ZA MEDICINSKO UPORABO STERILEN