ZA INDUSTRIJSKO UPORABO.

PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ 111 TIL INDUSTRIELT BRUG 5 ZU INDUSTRIEZWECKEN 17 ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 FOR INDUSTRIAL USE 228 PARA USO EN LA INDUSTRIA 41 TEOLLISEEN KÄYTTÖÖN 56 POUR USAGE INDUSTRIEL 131 ZA INDUSTRIJSKU UPORABU 4 IPARI HASZNÁLATRA 7 PER USO INDUSTRIALE 45 VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK 285 DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO 46 PARA USO INDUSTRIAL 2 PENTRU UZ INDUSTRIAL 4 NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE 96 FÖR INDUSTRIELLT BRUK 22

Nevgrajena, električna (hitrogrelna) kuhalna…

električen; za kuhanje; za industrijsko uporabo; naprave za kuhanje;…električen; za kuhanje; za industrijsko uporabo; naprave za kuhanje;…

Nevgrajena, električna (hitrogrelna) kuhalna plošča. Izdelek je v obliki kvadrata s stranico 300 mm in električne moči 2500 W.

Sestavljen je iz sive litine, v kateri je z izolirno maso (šamot) vgrajen električni grelni upor.

Plošča ima vgrajeno termoelektrično varnostno stikalo, ki preprečuje pregrevanje. Na spodnji strani izdelka se nahaja vijak za pritrditev v kuhalnik ali štedilnik in štiri priključne sponke za priklop na električno omrežje (230 V).

Izdelek se uporablja za kuhanje in gretje hrane v gostinstvu, menzah in podobno (za industrijske štedilnike).

Glede na objektivne lastnosti izdelka ima ta izdelek bistven značaj celovitega izdelka – kuhalne plošče.

Nomenklaturna oznaka:
Nomenklaturna oznaka.
Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: ELEKTRIČEN ZA KUHANJE ZA INDUSTRIJSKO UPORABO NAPRAVE ZA KUHANJE ELEKTROTERMIČNE NAPRAVE KUHALNI OBROČI