EKSTRAKTI ZA STROJENJE ALI BARVANJE; TANINI IN NJIHOVI DERIVATI; BARVILA, PIGMENTI IN DRUGE BARVILNE SNOVI; BARVE IN LAKI; KITI IN DRUGE TESNILNE MASE; TISKARSKE BARVE IN ČRNILA.

 • 3201000000 80 (3/0) : Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati
 • 3202000000 80 (2/0) : Sintetična organska strojila; anorganska strojila; strojilni preparati ne glede na to, ali vsebujejo naravna strojila; encimski preparati za predstrojenje
 • 3203000000 80 (2/0) : Barvilne snovi rastlinskega ali živalskega izvora (vključno z ekstrakti za barvanje, toda brez živalskega črnega pigmenta, nastalega z žganjem živalskih snovi), kemično opredeljene ali neopredeljene; preparati na osnovi barvilnih snovi rastlinskega ali živalskega izvora, navedeni v opombi 3 k temu poglavju
 • 3204000000 80 (11/0) : Sintetične organske barvilne snovi, kemično opredeljene ali neopredeljene; preparati na osnovi sintetičnih organskih barvilnih snovi, navedeni v opombi 3 k temu poglavju; sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminofori, kemično opredeljeni ali neopredeljeni
 • 3205000000 80 (2/0) : "Lake" barvila; preparati predvideni v opombi 3 k temu poglavju na osnovi "lake" barvil
 • 3206000000 80 (9/0) : Druga barvilna sredstva; preparati, navedeni v opombi 3 k temu poglavju, razen tistih iz tarifne številke 3203, 3204 ali 3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori, kemično opredeljeni ali neopredeljeni
 • 3207000000 80 (4/0) : Pripravljeni pigmenti, pripravljena sredstva za motnjenje in pripravljanje barve, steklasti emajli in glazure, engobe, tekoče nadglazurne metalne barve (lustres) in podobni preparati, ki se uporabljajo v keramični, emajlni in steklarski industriji; steklena frita in drugo steklo v prahu, zrnih ali luskah
 • 3208000000 80 (3/0) : Barve in laki na osnovi sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem mediju; raztopine, opredeljene v opombi 4 k temu poglavju
 • 3209000000 80 (2/0) : Barve in laki na osnovi sintetičnih polimerov ali kemično modificiranih naravnih polimerov, dispergiranih ali raztopljenih v vodnem mediju
 • 3210000000 80 (2/0) : Druge barve in laki (vključno emajli, laki in vodne barve); pigmenti, pripravljeni v vodi, ki se uporabljajo za dodelavo usnja
 • 3211000000 80: Pripravljeni sikativi
 • 3212000000 80 (2/0) : Pigmenti (vključno kovinski prah in luske), dispergirani v nevodnih medijih, v tekočem stanju ali v pasti, ki se uporabljajo pri proizvodnji barv (vključno emajlov); tiskarske folije; barvila in druge barvilne snovi, ki so pripravljene v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno
 • 3213000000 80 (2/0) : Barve za umetniško slikarstvo, pouk ali za plakate, barve za niansiranje, barve in podobno za razvedrilo in zabavo, v tabletah, tubah, kozarčkih, stekleničkah, skodelicah ali podobnih oblikah ali pakiranjih
 • 3214000000 80 (2/0) : Steklarski kiti, cepilna smola, smolni cementi, tesnilne mase in drugi kiti, pleskarsko barvarska polnila; preparati za površinsko obdelavo fasad, notranjih zidov, tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni
 • 3215000000 80 (4/0) : Tiskarska črnila, črnila za pisanje ali risanje in druga črnila, vključno nekoncentrirana ali v trdnem stanju