ELEKTRIČNI STROJI IN OPREMA TER NJIHOVI DELI; APARATI ZA SNEMANJE ALI REPRODUKCIJO SLIKE IN ZVOKA TER DELI IN PRIBOR ZA TE IZDELKE.

 • 8501000000 80 (17/0) : Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)
 • 8502000000 80 (9/0) : Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki
 • 8503000000 80 (4/0) : Deli, ki so samo ali zlasti primerni za uporabo s stroji iz tarifne številke|8501|ali 8502
 • 8504000000 80 (13/0) : Električni transformatorji, statični pretvorniki (npr. usmerniki) in indukcijske tuljave
 • 8505000000 80 (5/0) : Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti; vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za obdelovance na osnovi elektromagnetov ali trajnih magnetov; elektromagnetne sklopke in zavore; elektromagnetne dvigalne glave
 • 8506000000 80 (7/0) : Primarne celice in primarne baterije
 • 8507000000 80 (8/0) : Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi
 • 8508000000 80 (5/0) : Sesalniki za prah
 • 8509000000 80 (3/0) : Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim elektromotorjem, razen sesalnikov za prah iz tarifne številke|8508
 • 8510000000 80 (4/0) : Aparati za britje, striženje ter naprave za odstranjevanje dlak z vdelanim elektromotorjem
 • 8511000000 80 (7/0) : Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali kompresijo (npr. vžigalni magneti, magnetna dinama, vžigalne tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke, električni zaganjalniki); generatorji (npr. dinama in alternatorji) in regulatorji zanje
 • 8512000000 80 (5/0) : Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo (razen izdelkov iz tarifne številke|8539), vetrobranski brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za razmeglitev, za dvokolesa in motorna vozila
 • 8513000000 80 (2/0) : Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije (npr. suhe baterije, akumulatorji ali elektromagneti), razen opreme za razsvetljavo iz tarifne številke|8512
 • 8514000000 80 (5/0) : Industrijske ali laboratorijske električne peči (vključno s tistimi, ki delujejo na principu indukcije ali dielektrične izgube); druga oprema za segrevanje materialov na principu indukcije ali dielektrične izgube
 • 8515000000 80 (11/0) : Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje ali varjenje, električni (vključno z električno segrevalnim plinom), laserski ali na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa, ultrazvoka, elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali plazemskega obloka, vključno s tistimi, s katerimi se lahko reže; električni stroji in aparati za vroče brizganje kovin ali kermetov
 • 8516000000 80 (17/0) : Električni pretočni ali akumulacijski grelniki vode in potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal; elektrotermični aparati za urejanje las (npr. aparati za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge gospodinjske elektrotermične naprave; električni grelni upori, razen tistih iz tarifne številke|8545
 • 8517000000 80 (9/0) : Telefonski aparati za žično telefonijo, vključno telefonski aparati za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja; drugi aparati za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih podatkov, vključno aparati za komunikacijo v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot npr. lokalno ali prostrano omrežje), razen sprejemnikov in oddajnikov iz tarifnih številk|8443, 8525, 8527|ali 8528
 • 8518000000 80 (9/0) : Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih ohišjih; naglavne slušalke in ušesne slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, ki sestojijo iz mikrofona in enega ali več zvočnikov; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka
 • 8519000000 80 (6/0) : Aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka
 • 8521000000 80 (2/0) : Aparati za snemanje ali reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV - sprejemno enoto) ali ne
 • 8522000000 80 (2/0) : Deli in pribor uporabni samo ali zlasti z aparati iz tarifnih številk|8519|ali 8521
 • 8523000000 80 (11/0) : Plošče (diski), trakovi, polprevodniški nosilci s trajnim pomnenjem, "pametne kartice" in drugi nosilci za snemanje zvočnih ali drugih pojavov, posneti ali ne, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja|37
 • 8525000000 80 (3/0) : Oddajniki za radiodifuzijo ali televizijo, z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere, digitalni fotoaparati in video snemalne kamere
 • 8526000000 80 (4/0) : Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje
 • 8527000000 80 (11/0) : Sprejemniki za radiodifuzijo, kombinirani ali ne v istem ohišju z aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro
 • 8528000000 80 (13/0) : Monitorji in projektorji, ki nimajo vgrajenega televizijskega sprejemnika; televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike
 • 8529000000 80 (2/0) : Deli, ki so samo ali zlasti namenjeni za uporabo z aparati iz tarifnih številk|8525|do 8528
 • 8530000000 80 (3/0) : Električna oprema za signalizacijo, varnost, nadzor ali upravljanje prometa po železniških ali tramvajskih progah, cestah, notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih (razen opreme iz tarifne številke|8608)
 • 8531000000 80 (4/0) : Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo (npr. zvonci, sirene, indikatorske plošče, alarmni aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz tarifnih številk|8512|ali 8530
 • 8532000000 80 (10/0) : Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi ali nastavljivi (vnaprej nastavljeni)
 • 8533000000 80 (9/0) : Električni upori (vključno z reostati in potenciometri), razen grelnih uporov
 • 8534000000 80 (4/0) : Tiskana vezja
 • 8535000000 80 (7/0) : Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr. stikala, varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti, dušilni elementi motečih valov, vtiči in drugi konektorji, priključno - razdelilne omare), za napetost nad 1|000|V
 • 8536000000 80 (12/0) : Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje, ali za zaščito električnih tokokrogov, ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr. stikala, releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov, vtiči in vtičnice, okovi žarnic in drugi konektorji, priključno - razdelilne omare), za napetosti do vključno 1|000|V; konektorji za optična vlakna, snope optičnih vlaken ali kable iz optičnih vlaken
 • 8537000000 80 (2/0) : Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tarifne številke|8535|ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz poglavja|90|in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tarifne številke|8517
 • 8538000000 80 (2/0) : Deli, ki so samo ali zlasti namenjeni za uporabo z aparati iz tarifne številke|8535, 8536|ali 8537
 • 8539000000 80 (14/0) : Električne žarnice z nitko in električne žarnice na razelektrenje, vključno zaprte reflektorske žarnice z naparjenim zrcalom, ultravijolične in infrardeče žarnice; obločnice; žarnice z diodami za sevanje svetlobe (LED)
 • 8540000000 80 (15/0) : Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronke in cevi (npr. vakuumske elektronke ali cevi, napolnjene s paro ali plinom, živosrebrove usmerjevalke, katodne cevi, slikovne cevi za televizijske kamere)
 • 8541000000 80 (9/0) : Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi; fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno fotonapetostne celice, sestavljene v module ali plošče ali ne; svetleče diode (LED); montirani piezoelektrični kristali
 • 8542000000 80 (6/0) : Elektronska integrirana vezja
 • 8543000000 80 (5/0) : Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
 • 8544000000 80 (10/0) : Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega
 • 8545000000 80 (5/0) : Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za žarnice, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene
 • 8546000000 80 (3/0) : Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala
 • 8547000000 80 (3/0) : Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tarifne številke|8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom
 • 8548000000 80 (2/0) : Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju