TISKANE KNJIGE, ČASOPISI, SLIKE IN DRUGI PROIZVODI GRAFIČNE INDUSTRIJE; ROKOPISI, TIPKANA BESEDILA IN NAČRTI.

 • 4901000000 80 (4/0) : Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo, v prostih listih ali ne
 • 4902000000 80 (2/0) : Časopisi, revije in druge periodične publikacije, ilustrirani ali ne, z reklamami ali brez
 • 4903000000 80 (0/2) : Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje ali barvanje
 • 4904000000 80: Glasbena dela, tiskana ali v rokopisu, vezana ali nevezana, ilustrirana ali neilustrirana
 • 4905000000 80 (4/0) : Zemljevidi in hidrografske karte in podobne karte vseh vrst, vključno z atlasi, stenskimi zemljevidi, topografskimi načrti in globusi, tiskani
 • 4906000000 80: Originalni načrti in risbe, ročno izdelani za arhitekturo, strojegradnjo, industrijo, trgovino, topografijo ali podobne namene; rokopisi; fotografske reprodukcije na občutljivem papirju in karbonske kopije prej navedenih izdelkov
 • 4907000000 80 (3/0) : Poštne znamke, kolki ali podobne znamke, neuničeni, ki so v obtoku ali bodo v obtoku v državi, v kateri imajo ali bodo imeli priznano imensko vrednost; taksni papirji; bankovci; čeki; akcije, delnice, obligacije in podobni dokumenti
 • 4908000000 80 (2/0) : Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije)
 • 4909000000 80: Tiskane ali ilustrirane poštne razglednice; tiskane dopisnice z osebnimi pozdravi, sporočili ali obvestili, ilustrirane ali ne, z ovojnicami ali okraski ali brez njih
 • 4910000000 80: Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki
 • 4911000000 80 (4/0) : Druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije