SINTETIČNI ALI UMETNI FILAMENTI; TRAKOVI IN PODOBNO IZ SINTETIČNIH ALI UMETNIH TEKSTILNIH MATERIALOV.

  • 5401000000 80 (2/0) : Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, nepripravljen ali pripravljen za prodajo na drobno
  • 5402000000 80 (27/0) : Preja iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno s sintetičnimi monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov
  • 5403000000 80 (10/0) : Preja iz umetnih filamentov (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, vključno z umetnimi monofilamenti številke manj kot 67 deciteksov
  • 5404000000 80 (5/0) : Sintetični monofilament, številke 67 deciteksov ali več, katerega prečni premer ne presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz sintetičnih tekstilnih surovin, vidne širine do vključno 5 mm
  • 5405000000 80: Umetni monofilament, številke 67 deciteksov ali več, katerega dimenzija prečnega premera ne presega 1 mm; trakovi in podobno (npr. umetna slama) iz umetnih tekstilnih surovin, vidne širine do vključno 5 mm
  • 5406000000 80: Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno
  • 5407000000 80 (31/0) : Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov, vključno tkanine, dobljene iz materiala iz tarifne številke 5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Tkanine iz preje iz umetnih filamentov, vključno tkanine, dobljene iz materialov iz tarifne številke 5405