UMETNA IN SINTETIČNA REZANA VLAKNA.

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

 • 5501000000 80 (5/0) : Pramen iz sintetičnih filamentov
 • 5502000000 80 (2/0) : Pramen iz umetnih filamentov
 • 5503000000 80 (7/0) : Sintetična vlakna, rezana, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena za predenje
 • 5504000000 80 (2/0) : Umetna vlakna, rezana, nemikana, nečesana in ne drugače pripravljena za predenje
 • 5505000000 80 (2/0) : Odpadki (vključno izčeski, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali) iz umetnih ali sintetičnih vlaken
 • 5506000000 80 (5/0) : Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje
 • 5507000000 80: Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje
 • 5508000000 80 (2/0) : Sukanec za šivanje iz rezanih umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljen ali nepripravljen za prodajo na drobno
 • 5509000000 80 (25/0) : Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5510000000 80 (6/0) : Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno
 • 5511000000 80 (3/0) : Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih ali sintetičnih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno
 • 5512000000 80 (9/0) : Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo 85|mas.|% ali več rezanih sintetičnih vlaken
 • 5513000000 80 (15/0) : Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo manj kot 85|mas.|% teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase do vključno 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo manj kot 85|mas.|% teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, mase več kot 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken
 • 5516000000 80 (25/0) : Tkanine iz rezanih umetnih vlaken