UMETNIŠKI IZDELKI, ZBIRKE IN STARINE.

  • 9701000000 80 (2/0) : Slike, risbe in pasteli, v celoti ročno izdelani, razen risb iz tarifne številke 4906 in ročno poslikanih ali okrašenih izdelkov množične proizvodnje; kolaži in sorodne dekorativne plošče
  • 9702000000 80 (2/0) : Izvirna grafična dela, odtisi in litografije
  • 9703000000 80: Izvirne plastike in kipi, iz kakršnega koli materiala
  • 9704000000 80: Poštne znamke ali kolki, priložnostni pisemski ovitki, priložnostni pisemski ovitki prvega dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno, rabljeni ali ne, razen tistih iz tarifne številke 4907
  • 9705000000 80 (4/1) : Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen
  • 9706000000 80: Starine, stare več kot 100 let