Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen.

Čeština 1 Dansk 92 Deutsch 28 English 22 Français 26 Nederlands 3

* V skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 692/2014 (UL L 183, str. 9) je prepovedano uvažati v Evropsko unijo blago s poreklom s Krima ali Sevastopola.
Prepoved se ne uporablja za:
(a) izvršitev pogodb do26. septembra 2014, in sicer trgovskih pogodb, sklenjenih pred 25. junijem 2014, ali povezanih pogodb, ki so potrebne za izvršitev takšnih pogodb, če je fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki želi izvajati navedeno pogodbo, o dejavnosti ali transakciji vsaj 10 delovnih dni vnaprej obvestil pristojni organ države članice, v kateri ima sedež;
b) blago s poreklom s Krima ali iz Sevastopola, ki je bilo ukrajinskim organom dano na razpolago za pregled, v zvezi s katerim je bila preverjena skladnost s pogoji za podelitev preferencialnega porekla in za katero je bilo izdano potrdilo o poreklu v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 in Uredbo (EU) št. 374/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ali v skladu s Pridružitvenim sporazumom med EU in Ukrajino.

  • - 9705000010 80: Leseni predmeti iz zbirk
  • - 9705000020 80: Zlati in srebrni predmeti iz zbirk
  • - 9705000030 80: Zbirke in zbirateljski predmeti, ki imajo zoološki, anatomski, zgodovinski, arheološki, paleontološki ali etnografski pomen in vsebujejo živalske proizvode.
  • - 9705000090 80: drugo

Zbirateljski predmet - original električna…

Zbirateljski predmet - original električna lesena kitara FENDER STRATOCASTER, letnik 1974, serijska številka 570246 - OLIMPIC WHITE - v kompletu z originalnim kovčkom. Vrednost cca 4.180 USD.

Začetek veljavnosti:
.

Nacionalne ključne besede: IZ LESA ELEKTRIČEN KOT ZBIRATELJSKI PREDMET KITARE